Deze week stond het rapport van onderzoeksbureau Partners + Pröpper op de agenda van ons college.

Dit onderzoeksbureau heeft in opdracht van ons, en op verzoek van de gemeenteraad, een aantal scenario’s onderzocht voor de toekomstige ambtelijke organisatie van de gemeente Mill en Sint Hubert. De aanleiding hiervoor is het uittreden van de gemeente Cuijk uit de huidige ambtelijke samenwerking Werkorganisatie CGM (Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert).

In het rapport staan drie mogelijke scenario’s voor de ambtelijke organisatie beschreven. Hierbij is het bureau uitgegaan van de huidige bestuurlijke situatie, een zelfstandige gemeente Mill en Sint Hubert. Het rapport bevat naast een eerste visie op de ambtelijke toekomst in de vorm van scenario’s ook een advies voor het vervolg. Bent u benieuwd naar de bevindingen? Het volledige rapport kunt u lezen op de website van onze gemeente (www.gemeente-mill.nl, bestuur en organisatie, gemeenteraad, raadsinformatie, vergadering 12 december).

Het rapport wordt in de eerste plaats vooral als input gebruikt bij het opstellen van de zienswijze op de herindeling van de gemeenten Cuijk, Boxmeer en Sint Anthonis (CBA). Een eventuele verdere uitwerking van scenario’s vindt pas plaats na het definitieve besluit van de gemeenteraad over de bestuurlijke toekomst van de gemeente Mill en Sint Hubert.

Raadsvergadering 12 december

Over deze bestuurlijke toekomst staat, zoals u vast al gezien en gelezen heeft, een open debat gepland voor de raadsvergadering van 12 december. Tijdens deze vergadering wordt de zienswijze op de herindeling van CBA vastgesteld.

Tevens is er door de coalitiepartijen een initiatief voor een referendum aangekondigd waarbij inwoners een stem krijgen in het besluit over de bestuurlijke toekomst. Wanneer dit referendum wordt georganiseerd is nog niet bekend.

Respect en begrip

Het debat over de bestuurlijke toekomst van de gemeente Mill en Sint Hubert is een actueel thema en houdt de gemoederen aardig bezig. De meningen van onze inwoners zijn verdeeld en de discussies, vooral op sociale media, nemen soms bedenkelijke vormen aan. Er zijn zowel inhoudelijke argumenten voor als tegen een grootschalige herindeling. Dit geldt ook andersom voor de keuze om een zelfstandige gemeente te blijven. Ook de vele onderzoeksrapporten geven geen uitsluitsel over de vraag wat wijsheid is in deze kwestie. Ik roep u op om begrip en respect te hebben voor elkaars standpunten en sta open voor elkaars argumenten. Gelukkig mogen wij in onze democratie verschillend denken en hebben wij recht op onze eigen mening. Deze vrijheid is niet vanzelfsprekend en moeten wij daarom koesteren.