Inwonersraadpleging: iedere stem telt! De afgelopen weken ben ik als portefeuillehouder vooral bezig met werkzaamheden met betrekking tot de bestuurlijke toekomst van onze gemeente.

Zoals u ongetwijfeld weet, vindt er op 23 januari 2020 een inwonersraadpleging plaats. Op deze dag kunnen alle inwoners van 18 jaar en ouder kiezen tussen het behoud van de zelfstandige gemeente Mill en Sint Hubert of samenvoeging met de gemeenten Cuijk, Boxmeer en Sint Anthonis. Voor praktische informatie over het proces, het stemmen en de stembureaus verwijs ik u kortheidshalve naar de toegezonden informatiekrant en onze website (www.gemeente-mill.nl/inwonersraadpleging). In de campagnekrant, op social media en in de lokale media kunt u kennisnemen van de standpunten van het CDA, de VKP en AB’90. Bij eventuele vragen of onduidelijkheden kunt u zich persoonlijk laten informeren door deze politieke partijen.

De bestuurlijke toekomst van onze gemeente houdt de gemoederen al een tijdje flink bezig. Niet alleen in onze raadzaal maar ook in de dorpen, op straat en mogelijk bij u aan de keukentafel is het regelmatig onderwerp van gesprek. En dat is goed. Het is mooi om te zien dat u zich zo betrokken voelt. Dat u, vanuit welke visie dan ook, het beste voor heeft met de plek waar u woont. Uw dorp en onze gemeente.

In de discussie over de bestuurlijke toekomst wordt de nuance nog weleens uit het oog verloren. Dat vind ik oprecht jammer. Een stevige mening mag natuurlijk, maar laten we daarbij altijd respectvol blijven. We moeten hoe dan ook blijven luisteren naar elkaars standpunten en open blijven staan voor verschillende argumenten. Een standpunt is namelijk niet goed of fout. Een mening kan ook op grond van de juiste argumenten worden bijgesteld. Hier staan wij als Nederlanders toch om bekend? Polderen in plaats van polarisatie. Gelukkig mogen wij in onze democratie verschillend denken en heeft iedereen recht op een eigen mening. Dat is een groot goed en dat moeten we blijven koesteren.

Stem op 23 januari

Daarbij is onze bestuurlijke toekomst een complex vraagstuk, dat vraagt om weloverwogen besluitvorming, effectieve communicatie en breed draagvlak. Het debat dient gevoerd te worden op basis van feiten en goed onderbouwde argumenten. Regelmatig wordt de discussie louter gevoerd vanuit emotie en onderbuikgevoelens. Ik begrijp dat het voor u als inwoner buitengewoon lastig kan zijn om een inhoudelijke afweging te maken. Er zijn zowel voor- als tegenargumenten voor de twee genoemde opties. Laat u dus vooral goed informeren over de verschillende standpunten zodat u voor uzelf de goede afweging en keuze kunt maken. Maak gebruik van uw stemrecht! Ik heb er alle vertrouwen in dat u, ondanks de complexiteit, “en masse” op 23 januari naar het stembureau gaat.

Door uw stem uit te brengen geeft u mede richting aan deze belangrijke keuze voor de toekomst!