Kinderen leren spelenderwijs. Door te bewegen en te spelen ontwikkelen kinderen hun zintuigen en motoriek.

Bij sommige kinderen is er sprake van een vertraagde of afwijkende motorische ontwikkeling. Dit kan het gevolg zijn van een aandoening, maar evengoed door een tekort aan motorische ervaring. Sommige kinderen hebben nu eenmaal meer oefening nodig om een vaardigheid te leren dan anderen. Naarmate het kind ouder wordt zijn ook steeds meer vaardigheden nodig om goed mee te kunnen doen met de omgeving.
Problemen in het bewegen kunnen een negatieve invloed hebben op het zelfbeeld van het kind.

Bij welke problemen kunnen wij helpen?

 • Metingen scheve hoofdjes / asymmetrie / voorkeurshouding bij een baby.
 • Te hoge of lage spierspanning: het slappe kind, overstrekking bij een baby.
 • Opvallende motoriek of gedrag: huil-baby, billenschuiver, tenenloper.
 • Moeilijke start bij de geboorte / hersenbeschadigingen.
 • Houdings-, orthopedische-, ademhalings- en neurologische problemen.

Kinderfysiotherapie in het basisonderwijs

Juist in de schoolse situatie wordt er van kinderen op motorisch gebied veel geƫist. Op de speelplaats, tijdens sporten, maar ook in de klas. Zo kan het opvallen dat een kind:

 • Veel beweegt en / of niet stil kan zitten.
 • Motorisch onhandig is.
 • Een slappe of slechte lichaamshouding heeft.
 • In motorische ontwikkeling lijkt achter te blijven ten opzichte van leeftijdsgenootjes.
 • Moeite heeft met het aanleren van nieuwe vaardigheden zoals schrijven, fietsen.
 • Voorbeelden van schrijfproblemen kunnen zijn:
 • Slordig en / of onleesbaar schrijven.
 • Te langzaam schrijftempo.
 • Verkramping, pijn in de arm of hand.
 • Moeite met het maken/leren van de lettervormen.
 • Onregelmatigheid in grootte van de letters.
 • Moeite met het handhaven van een juiste schrijfrichting.
 • Verkeerde schrijf- / zithouding.
 • Verkeerde penvatting.

Al deze vormen van bewegingsuiting kunnen vragen om een therapie op maat voor het kind. Soms is het handig/ meer effectief om deze therapie ook op school te geven. Hiervoor zijn er vanuit Fysiotherapie Mill dan ook verschillende mogelijkheden.

Werkwijze

Bij een hulpvraag of twijfel kan de leerkracht, na overleg met de ouders contact opnemen met de kinderfysiotherapeut. De ouders kunnen ook zelf contact opnemen. Er is geen verwijzing van een arts nodig. Met de kinderfysiotherapeut vindt een intakegesprek plaats, gevolgd door een inventarisatie, analyse en onderzoek naar aanleiding van de hulpvraag. De kinderfysiotherapeut stelt een gericht behandelplan op aan de hand van de verkregen gegevens. Indien nodig wordt geadviseerd een andere professional erbij te betrekken.

Kostenvergoeding

Onderzoek en behandeling worden door de basis zorgverzekering vergoed.

Voor meer informatie kunt u terecht bij onze Master kinderfysiotherapeuten Linda Manders en Isabel Hengst.

Fysiotherapie Mill
Langenboomseweg 2b, 5451JK Mill
T. 0485-451107
www.fysiotherapiemill.nl