Het coronavirus houdt ons allemaal in de greep. Dagelijks worden we door de media geconfronteerd met aantallen van zieken, van doden, van nieuwe beperkingen in de vrijheid om onze kwetsbare ouderen te beschermen.

Er komen gevoelens voorbij van angst, onmacht, verdriet, boosheid, eenzaamheid.

De afgelopen week zijn ook in de uitvaartzorg de regels meer en meer aangescherpt.

Het is belangrijk te weten dat, ondanks het beperkte aantal mensen dat bij een uitvaart aanwezig kan zijn, er toch een heel mooi en intiem afscheid mogelijk is. Hoewel u het zult moeten doen zonder bemoedigende hand, een kus of een knuffel, zijn er ook andere manieren waardoor u zich gesteund kunt voelen.

Net zoals de zorgverleners in de ziekenhuizen voor de zieken, zetten wij ons dagelijks in om goede zorg te geven aan overledenen en aan nabestaanden, omdat een goed afscheid kan helpen in het verwerken van uw verdriet.

We gunnen u een andere manier van afscheid nemen. Juist door te kunnen kiezen wat bij u past en wat bij de overledene past. In deze moeilijke tijd is een persoonlijke begeleiding erg belangrijk, Fiore Uitvaartzorg kan u dat bieden.

Door de maatregelen staat u dagelijks voor dilemma`s. Wij zijn er voor u om u zo goed mogelijk te begeleiden in deze moeilijke tijd.

De uitdaging ligt wat ons betreft op het persoonlijk blijven, al kan het niet op de wijze die wij als Fiore uitvaartzorg het meest wenselijk vinden. Wij zetten ons blijvend in om met u mee te denken wat wèl mogelijk is.

Fiore Uitvaartzorg, Kerkpad 17 Sint Hubert, tel. 0485-470000 en zie ook www.fioreuitvaartzorg.nl.