Wie had ooit bedacht dat een virus zo vergaande gevolgen in onze samenleving zou hebben? Dagelijks merken we er allemaal de gevolgen van en waarschijnlijk is het einde nog niet in zicht.

Dit werd afgelopen week nog eens onderstreept, toen namens onze inwoners een krans werd gelegd bij het 4 mei monument. Respectvol, maar in grote stilte en zonder verdere aanwezigen. Om die reden was de toespraak van de burgemeester opgenomen en werd deze via de Lokale Omroep Mill uitgezonden. Alles is anders.

Bevrijdingsdag / kunstroute

Op 5 mei hebben we allemaal de vlag gehesen om Bevrijdingsdag te vieren, maar helaas verliep ook deze dag anders dan anders. Andere jaren openden we op 5 mei de nieuwe kunstroute van OntdekMill, die dit jaar in het teken van Vrijheid zou staan. Dit jaar helaas geen nieuwe kunstwerken en geen bijeenkomst met alle kunstenaars om de route te openen. Overigens is de route wél met bordjes en op plattegronden aangegeven, zodat er gefietst of gewandeld kan worden. De kunstwerken ontbreken echter. Die komen volgend jaar, langs dezelfde route, alsnog.

We denken mee waar het kan

Onze horecabedrijven worden hard getroffen door de corona-richtlijnen. Veel ondernemers bedenken creatieve ideeën om toch nog enige omzet te kunnen behalen, zoals een pubquiz met bierpakketje voor thuis of afhaal/bezorg-maaltijden. Wat dit laatste betreft heeft onze burgemeester deze week een kleine verruiming van de regels mogelijk gemaakt door toestemming te geven voor het verstrekken van licht alcoholische dranken bij afhaal- en bezorgmaaltijden. Het horecabedrijf dient dan wél te beschikken over een Drank- en Horeca vergunning. Het is maar een kleine verruiming, maar waar het kan denkt de gemeente mee.

Glasvezel

In een van mijn vorige columns schreef ik over de planning voor de aanleg van glasvezel van april tot november dit jaar. Inmiddels zijn de werkzaamheden inderdaad van start gegaan. Veel inwoners hebben inmiddels een brief ontvangen van E-fiber, het bedrijf dat opdrachtgever is voor de aanleg van het glasvezelnetwerk. Die brief kondigt aan dat er een afspraak met u wordt gemaakt over de plek waar u in huis de aansluiting wilt hebben. Mensen die nog niet eerder een abonnement hadden afgesloten voor glasvezel, krijgen nu nogmaals de kans om alsnog aangesloten te worden.

De mensen van E-fiber zijn goed getraind om de corona-richtlijnen in acht te nemen, maar als u (vooralsnog) liever niemand aan huis wilt ontvangen, dan biedt E-fiber u ook de mogelijkheid om telefonisch of per email contact te leggen, zodat E-fiber de benodigde informatie toch krijgt.

Had u twee jaar geleden al wél een abonnement afgesloten dan heeft u misschien inmiddels ook al een bericht ontvangen van de betreffende provider. Als dat nog niet het geval is dan kunt u dat binnenkort verwachten, want de provider zal straks enkele handelingen moeten doen. Laten we hopen dat de coronarichtlijnen geleidelijk versoepelen zodat het fysieke werk (sleuven graven en kabels leggen) hier zo weinig mogelijk hinder van zal ondervinden.

Blijf gezond en hou vol!

Jos van den Boogaart