De feestdagen zijn weer voorbij. Ondanks alles hopen we dat het toch mooie dagen zijn geweest voor jou en je dierbaren. Met ruimte voor warmte, persoonlijke aandacht en waar nodig troost. En voor hoop op betere tijden met ongetwijfeld veel goede voornemens, als stralende lichtpuntjes in de donkere tijd van nu.

Onzekerheden

Het is een tijd van onzekerheden, waarin onze situatie zomaar totaal kan veranderen. Op werkgebied: van ondernemer naar stilzitter, van groepsmedewerker naar einzelgänger. En qua welzijn; zoals van gezond mens naar patiënt in kunstmatige coma op de IC. Naast de zorgen om je dierbare krijg je in het laatste geval als familie of partner ook te maken met de zorgen daaromheen. Want wie neemt nu de zakelijke beslissingen? En wie bepaalt dat een behandeling niet gegeven mag worden, omdat jouw dierbare die nooit gewild zou hebben? Het is helaas niet zo, dat je als partner of als kind hiervoor automatisch bevoegd bent.

Levenstestament

Deze onzekerheden kan je voorkomen met een levenstestament. Anders dan een testament dat gaat over zaken ná jouw overlijden, geldt een levenstestament juist tijdens je leven. In deze notariële akte wijs je een vertrouwenspersoon aan die namens jou mag handelen als je dat niet meer kunt. Bijvoorbeeld door een ongeluk, dementie of coma. Ook kun je belangrijke wilsverklaringen toevoegen, zoals een euthanasieverzoek, een dementieverklaring, een donorcodicil en je uitvaartwensen. Daarnaast kan je aangeven wie jouw zaken mag regelen, wanneer dit ingaat en onder welke voorwaarden. Zo bepaal je zelf wie in dit soort situaties de regie houdt.

Een mooi jaar

Wellicht kan je het afsluiten van een levenstestament toevoegen aan je lijstje met goede voornemens. Direct onder jouw voornemen om deze dit jaar echt allemaal uit te voeren. Hopelijk wordt het een jaar, waarin echt contact weer mogelijk wordt en waarin we samen sterk blijven, in gezondheid, liefde en werk. Wij wensen het jou van harte toe.

Annora Uitvaartverzorging
Wanroijseweg 42 5451 HA Mill Tel 0485 452 868
Oliestraat 4 5361 GN Grave Tel 0486 472 074
www.annorauitvaartverzorging.nl