Met de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) komt het kabinet ondernemingen tegemoet die hun vaste lasten zien doorlopen, maar door de coronamaatregelen inkomsten mislopen. De TVL compenseert maximaal de helft van de berekende vaste lasten. De horeca krijgt dit kwartaal een aanvullende tegemoetkoming boven op de TVL. Ook de evenementenbranche krijgt extra steun. Tot september stond de regeling vooral open voor de horeca, maar voor het vierde kwartaal is de TVL tijdelijk opengezet voor ondernemers uit alle branches.

Voor de TVL gelden de volgende voorwaarden:

  • De onderneming heeft minstens 30% omzetverlies en minimaal € 3.000 aan vaste lasten in de periode oktober tot en met december.
  • De onderneming moet al op 15 maart 2020 ingeschreven staan in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Ondernemers die bijvoorbeeld in de zomer zijn gestart, vallen dus buiten de boot.

Voldoet u aan de voorwaarden, dan kunt u over de maanden oktober tot en met december 2020 minimaal € 750 en maximaal € 90.000 aan tegemoetkoming krijgen. In de vorige ronde van de TVL was het maximumbedrag nog € 50.000. U kunt de subsidie tot uiterlijk 29 januari 2021 17:00 uur aanvragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). De RVO gaat bij de bepaling van de hoogte van de subsidie uit van een formule die rekent met het omzetverlies in het vierde kwartaal én met de vaste lasten in een branche. Er is per branche vastgesteld welk percentage van de omzet gemiddeld uit vaste lasten bestaat. U hoeft dus niet al uw rekeningen in te leveren.

Peter Meulepas, administratie- en belastingconsulent te Mill.