Ik ben van plan om in de loop van het jaar van auto te wisselen. Welke gevolgen heeft dit voor de bijtelling voor mijn auto van de zaak?

Antwoord

Voor een auto van de zaak heb je met een bijtelling te maken. Deze is in 2021 voor nieuwe auto’s 22%, of als de auto volledig elektrisch is 12% over de eerste € 40.000 cataloguswaarde en 22% over de rest. De bijtelling is alleen dan niet van toepassing als je de auto op jaarbasis niet meer dan 500 kilometer per jaar privé gebruikt. Wissel je halverwege het jaar van auto en gebruik je beide auto’s ook privé? Dan moet je de bijtelling herrekenen naar een jaartotaal en daarna herleiden naar het juiste aantal maanden per auto van de zaak. Een voorbeeld: je hebt tot de maand juni een auto met een cataloguswaarde van € 25.000. Er geldt dan een bijtelling van 22%. Je krijgt dan jaarlijks € 5.500 (€ 458,33 per maand) bijtelling. Dit bedrag tel je bij het loon tot en met mei. Krijg je daarna een auto met een cataloguswaarde van bijvoorbeeld € 35.000 met 22% bijtelling, dan wordt de jaarlijkse bijtelling € 7.700 (€ 641,67 per maand). Dit bedrag tel je bij het loon van juni tot en met december. Voor deze werkwijze geldt wel de voorwaarde dat je de overstap naar een andere auto met ingang van de eerste dag van de maand maakt. Is dat niet het geval, dan moet je kalenderdagen tellen (dus geen werkdagen) en op dagniveau rekenen. Gebruik je de oude auto niet privé, maar de tweede wel, dan geldt de grens van 500 kilometer voor beide auto’s samen. Een voorbeeld: je hebt van januari tot en met maart de beschikking over een auto met een cataloguswaarde van € 50.000 en een bijtelling van 22%. Vanaf april heb je de beschikking over een auto van € 60.000 met een bijtelling van eveneens 22%. De eerste auto gebruik je niet privé, de tweede wel. Toch krijg je dan een bijtelling over het volledige jaar: € 50.000 x 22% x 3/12 + € 60.000 x 22% x 9/12 = € 2.750 + € 9.900 = € 12.650. Conclusie is dus dat als je in de loop van het jaar van auto van de zaak wisselt en maar slechts met één auto privé rijdt, je toch de bijtelling moet toepassen voor beide auto’s. Dit is ook het geval als je met de ene auto meer dan 500 privékilometers rijdt en met andere auto van de zaak alleen maar zakelijke kilometers maakt.

Peter Meulepas, administratie- en belastingconsulent te Mill.