Hoe kunnen we op een voor de werknemer én onderneming gunstige maar ook legale manier benzine- en tolkosten verwerken?

Antwoord

Deze vraag speelt vooral bij ondernemingen waarvan werknemers voor het werk wel eens buitenlandse reizen maken met een auto van de zaak. Is dit bij u het geval, dan kunt u de werknemers de buitenlandse benzine- en tolkosten laten declareren. Dit gebeurt netto en valt onder ‘intermediaire kosten’. Van intermediaire kosten is sprake als werknemers kosten maken in opdracht van of namens uw onderneming en zij feitelijk als intermediair fungeren. De werknemer schiet de kosten die voor rekening van de onderneming komen dan als het ware voor.

Vervolgens betaalt uw onderneming deze kosten aan de werknemer en brengt u ditzelfde bedrag bruto in mindering op de bijtelling door verhoging van de eigen bijdrage die de werknemer periodiek betaalt voor de auto van de zaak.

Het gevolg van deze route is dat de werknemer die periode een lagere bruto bijtelling krijgt waardoor zijn nettosalaris met grofweg 50% stijgt dankzij het declaratiebedrag. Dit levert dus een netto voordeel op voor de werknemer. Maar ook uw onderneming heeft hier profijt van. Als werkgever betaalt uw onderneming door de daling van het fiscale loon namelijk minder werkgeverspremies. Dit levert dus dubbel voordeel op.

Peter Meulepas, administratie- en belastingconsulent te Mill.