De regeling voor bijzonder uitstel van belastingschulden was in principe per 1 oktober 2021 gestopt. Het kabinet heeft echter door de nieuwe coronamaatregelen besloten om de regeling te verlengen tot 1 april 2022. Ondernemingen kunnen dus weer een beroep doen op bijzonder belastinguitstel. De regeling geldt alleen voor belastingschulden die nog niet zijn voldaan. Daarnaast is aangekondigd dat de invorderingsrente nog een half jaar langer op 0,01% blijft staan. Per 1 juli 2022 gaat het percentage naar 1%, op 1 januari 2023 naar 2% en op 1 januari 2024 naar 4%.

Door de nieuwe coronamaatregelen lopen veel ondernemingen inkomsten mis, terwijl hun vaste lasten wel doorlopen. Om die reden gaat het loket voor de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) opnieuw open. Net zoals bij eerdere openstellingen compenseert de TVL een deel van de berekende vaste lasten. Daarvoor werkt Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) met een vast percentage aan vaste lasten per sector. Het subsidiepercentage in het vierde kwartaal gaat voor het vierde kwartaal van dit jaar omhoog van 85% naar 100%. Mkb-ondernemingen kunnen maximaal € 550.000 aan subsidie ontvangen.

De belangrijkste voorwaarden om in aanmerking te komen voor de TVL zijn:

  • Er is sprake van een verwachte omzetdaling van minstens 30% in het vierde kwartaal in vergelijking met (naar keuze) het vierde kwartaal van 2019 of het eerste kwartaal van 2020.
  • De onderneming stond op 30 juni 2020 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
  • De aanvrager mag niet al meer dan € 2,3 miljoen aan TVL-steun hebben ontvangen (het zogenoemde staatssteunplafond).

De aanvragen Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) voor het 4e kwartaal 2021 kunnen nog worden ingediend tot en met 11 februari 2022 om 17:00 uur.

Peter Meulepas, administratie- en belastingconsulent te Mill.