Kan ik als startend ondernemer voor de inkomstenbelasting (IB) gebruikmaken van de willekeurige afschrijving?

Antwoord

De willekeurige afschrijving voor starters is bestemd voor ondernemers die recht hebben op de zelfstandigenaftrek voor starters (startersaftrek). Er geldt per kalenderjaar een maximaal willekeurig afschrijfbaar investeringsbedrag van € 332.994 in 2022. Over het meerdere is geen willekeurige afschrijving mogelijk.

Als ondernemer bepaal je zelf welk deel van een bedrijfsmiddel je in een boekjaar afschrijft, onafhankelijk van de werkelijke levensduur. Zo kun je er dus ook voor kiezen om een bepaald bedrijfsmiddel in één jaar af te schrijven. Normaal gesproken zou je van een vast percentage per jaar moeten uitgaan (meestal 20% per jaar). In totaal kun je dus over maximaal € 332.994 per jaar willekeurig afschrijven. Over gebouwen mag je maar tot de bodemwaarde afschrijven. Aangezien de afschrijvingskosten ten laste komen van de winst, kun je door de willekeurige afschrijving de te betalen IB in een betreffend jaar beïnvloeden. Houd wel rekening met de volgende regels:

Je mag alleen willekeurig afschrijven op bedrijfsmiddelen die je kocht in de jaren dat je startersaftrek kon krijgen of in het jaar ervoor (het aanloopjaar).

Over bedrijfsmiddelen die niet in aanmerking komen voor de Investeringsaftrek, kun je niet willekeurig afschrijven.

Peter Meulepas, administratie- en belastingconsulent te Mill.