Als je een zelfstandige zonder personeel (zzp’er) inhuurt, beoordeel je samen of er sprake is van loondienst of juist niet.

Er is sprake van loondienst als de volgende drie elementen in de arbeidsrelatie aanwezig zijn: gezagsverhouding, persoonlijke arbeid en een beloning. Als één of meer van deze elementen ontbreken, is er meestal géén sprake van loondienst. Om er zeker van te zijn dat er geen sprake is van een dienstbetrekking, kun je gebruikmaken van een modelovereenkomst van de Belastingdienst. Je kunt de modelovereenkomsten vinden op de website van de Belastingdienst. Als jij en de zzp’er conform zo’n modelovereenkomst werken, geeft deze jou een vrijwaring voor de loonheffingen. 

Bij elke modelovereenkomst staat de geldigheidsdatum en de datum waarop de Belastingdienst de overeenkomst van de website verwijdert. Deze overeenkomsten gelden in principe vijf jaar. Sinds de invoering in 2016 zijn veel modelovereenkomsten verlopen en zijn inmiddels van de website verwijdert. Van andere overeenkomsten doet de fiscus dit zes maanden na de geldigheidsdatum. Als een modelovereenkomst verlopen is, heb je geen zekerheid meer dat er geen sprake is van loondienst. Wil je een verlopen overeenkomst toch blijven gebruiken, dan kun je wel verlenging aanvragen. Ook nadat de overeenkomst van de website is verwijderd, is dit nog mogelijk. Op de website van de Belastingdienst vind je een stappenplan voor als je niet zeker weet of je een modelovereenkomst moet gebruiken. Voor het bepalen van de arbeidsrelatie kun je overigens gebruikmaken van een online vragenlijst om de arbeidsrelatie te beoordelen. Deze webmodule biedt echter geen zekerheid over de arbeidsrelatie, maar slechts een indicatie.

Peter Meulepas, administratie- en belastingconsulent te Mill.