De overheid wil kwetsbare groepen werknemers betere kansen geven op de arbeidsmarkt. Om werkgevers daarbij te betrekken biedt de overheid hen diverse voordelen in de loonkostensfeer.

Per 1 januari 2018 zijn er vier nieuwe loonkostenvoordelen (LKV’s) ingevoerd. Dat zijn jaarlijkse tegemoetkomingen op grond van de Wet tegemoetkomingen loondomein die werkgevers duizenden euro’s voordeel kunnen opleveren.

Het gaat om de volgende loonkostenvoordelen: 

  1. LKV oudere werknemer; 
  2. LKV arbeidsgehandicapte werknemer; 
  3. LKV doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden; 
  4. LKV herplaatsen arbeidsgehandicapte werknemer. 

Een werkgever kan voor meerdere werknemers recht hebben op een loonkostenvoordeel. Werkgever én werknemer moeten aan diverse voorwaarden voldoen om voor een LKV in aanmerking te komen. Die voorwaarden verschillen per LKV. Voor alle LKV’s moet je in ieder geval beschikken over een doelgroepverklaring. Zonder doelgroepverklaring in de loonadministratie beschouwt de Belastingdienst een verzoek om een LKV via de loonaangifte (bij de betreffende indicatie ‘ja’ invullen) als onjuist. 

De begroting van het ministerie van SZW voor 2023 bevat de volgende wijzigingen voor de LKV’s per 1 januari 2025: 

  • De voorwaarden van het LKV herplaatste arbeidsgehandicapte werknemer worden gewijzigd, waardoor werkgevers vaker aanspraak kunnen gaan maken op dit LKV. 
  • De hoogte van het LKV voor uitkeringsgerechtigden van 56 jaar en ouder, arbeidsgehandicapten, herplaatste arbeidsgehandicapten gaat omlaag. 
  • Voor de uitkeringsgerechtigden van 56 jaar en ouder, arbeidsgehandicapten en herplaatste arbeidsgehandicapten moet een nieuwe werkgever LKV kunnen ontvangen voor een werkgever die eerder een doelgroepverklaring heeft ontvangen waarvan de looptijd nog niet is verstreken. 
  • Het LKV werknemers uit de doelgroep van de banenafspraak en scholingsbelemmerden wordt structureel beschikbaar. Dit maakt dan een einde aan de maximale toepassingsperiode van drie jaar die nu geldt. Ook kunnen werkgevers straks dit LKV toepassen voor alle werknemers die ze in dienst hebben, en niet alleen voor de werknemers die onlangs in dienst zijn getreden. Verder wordt de doelgroepverklaring afgeschaft.

Peter Meulepas, administratie- en belastingconsulent te Mill.