Overweeg je om jouw eenmanszaak om te zetten naar een BV? Houd dan rekening met het feit dat het tarief in de eerste schijf van de Vpb in 2023 stijgt van 15% naar 19%. Het tarief in de tweede schijf blijft 25,8%.

Maar de eerste schijf wordt wel ingekort van € 395.000 naar € 200.000. Hierdoor wordt een winst tussen de € 200.000 en € 395.000 vanaf 2023 belast tegen 25,8% in plaats van 15%. Daarnaast worden ook de regels voor het gebruikelijk loon voor een directeur-grootaandeelhouder (DGA) aangescherpt. Vanaf 2023 moet een DGA een salaris ontvangen dat ten minste gelijk is aan dat van de meest vergelijkbare dienstbetrekking. Op dit moment mag een DGA hier nog 25% onder zitten (de doelmatigheidsmarge). 

Stel dat je in dienstverband € 150.000 kunt verdienen, dan geldt in 2022 nog een gebruikelijk loon van € 112.500. In 2023 is dat € 150.000. 

Een dividenduitkering door jouw BV wordt belast in box 2 van de inkomstenbelasting tegen een tarief van 26,9%. Het gezamenlijke tarief: de Vpb over de winst van de BV en de belasting over de aanmerkelijkbelangwinst in box 2, stijgt in 2023 van 37,87% naar 40,79%. Voor een winst boven de € 200.000 bedraagt de gezamenlijke belastingdruk zelfs 45,76%. Ook als je jouw onderneming exploiteert in de vorm van een eenmanszaak vinden er nogal wat versoberingen in de aftrekmogelijkheden plaats. Zo gaat in 2023 de zelfstandigenaftrek van € 6.310 naar € 5.030, tot uiteindelijk € 900 in 2027 en komt de oudedagsreserve te vervallen. 

Of een BV in jouw specifieke situatie voordelig is, is dus een kwestie van goed rekenen. 

Jouw adviseur kan jou daarmee helpen en hiervoor kun je ook bij ons kantoor terecht.

Peter Meulepas, administratie- en belastingconsulent te Mill.