Veel mensen met longproblemen zoals astma en COPD (chronische bronchitis, emfyseem) hebben last van kortademigheid. Hun activiteiten nemen af omdat het te zwaar wordt of omdat er “lucht tekort” is.

Het uithoudingsvermogen en de algehele kracht gaat achteruit en het kunnen uitvoeren van werk, dagelijkse activiteiten, hobby’s of sport wordt steeds moeilijker. Ook als u het coronavirus heeft gehad kunt u deze klachten hebben. 

Met longfysiotherapie wordt gewerkt aan een betere kwaliteit van leven. Dit houdt in het aanleren van juiste ademhalingstechnieken en ontspanningsoefeningen. Daarnaast wordt met oefentherapie het uithoudingsvermogen verbeterd en de spieren sterker gemaakt. 

Ik werk samen met longartsen, huisartsen, praktijkondersteuners, diëtisten, ergotherapeuten, geriatrisch fysiotherapeuten, een psychosomatisch fysiotherapeut en psychologen. Is de hulp nodig van een of meerdere van deze hulpverleners wordt u daarheen verwezen.

Voor informatie over de vergoeding en/of behandeling kunt u contact opnemen met Marja Vos Fysiotherapie Mill, telefoon 0485-451107.