Is jouw onderneming veel geld kwijt aan energiekosten, dan kun je onder voorwaarden in aanmerking komen voor de Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb (TEK).

Deze subsidieregeling geldt voor de periode vanaf 1 november 2022 tot en met eind 31 december 2023. Je kunt de TEK-subsidie tot en met 2 oktober 2023 om 17:00 uur aanvragen bij het subsidieloket van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). 

Aan de TEK-regeling zijn de volgende voorwaarden verbonden: 

  • De aanvrager is een mkb-onderneming. Hieronder vallen ondernemingen met maximaal 249 werknemers en een jaaromzet van hooguit € 50 miljoen en/of een balansomvang van maximaal € 43 miljoen. 
  • De energiekosten van de onderneming bedragen 7% of meer van de omzet over 2022. Om te zien of jouw onderneming boven deze grens uitkomt, rekent de RVO met gegevens van de netbeheerders over het verwachte energieverbruik van uw onderneming in 2023. Dit wordt vermenigvuldigd met een vastgestelde ‘modelprijs’ voor gas en elektriciteit. Voor de hoogte van de omzet over 2022 kijkt de RVO in principe naar de BTW-aangiftes uit 2022. 
  • Er gelden drempelbedragen van € 1,19 per m3 gas en € 0,35 per kilowattuur (kWh) elektriciteit. Beide bedragen zijn exclusief BTW. Bovendien werkt de subsidie met een maximale prijs van € 3,19 per m3 gas en € 0,95 per kWh elektriciteit. Van de kosten die tussen het drempelbedrag en de maximale prijs vallen, krijg je dan nog maximaal 35% terug. 

Jouw onderneming krijgt dus niet alle energiekosten terug via de TEK-regeling. Van wat de rekensom aan maximale subsidie oplevert krijg je eerst maar 35% als voorschot. De RVO berekent pas in de loop van 2024 de definitieve subsidie aan de hand van actuele gegevens. Dan blijkt dus ook of jouw onderneming alsnog de rest van de TEK krijgt of juist moet terugbetalen. De Europese Commissie moet overigens nog definitief goedkeuring geven voor de regeling, maar aanvragen worden wel alvast in behandeling genomen.

Peter Meulepas, administratie- en belastingconsulent te Mill.