Momenteel werkt de ene werknemer 40 uur en de andere werknemer 36 uur per week voor hetzelfde minimum(maand)loon. Hierdoor kent de ene sector een lager uurloon dan de andere sector.

Per 1 januari 2024 ben je verplicht om een werknemer van 21 jaar en ouder per uur minimaal het wettelijk minimumuurloon te betalen. De hoogte van het minimumuurloon wordt in oktober 2023 bekendgemaakt. Voor het berekenen van het loon over een bepaalde periode (bijvoorbeeld maand of week) op basis van het minimumuurloon moet je de volgende basisformule gebruiken: Loon in periode Y = (aantal gewerkte uren periode Y) x (wettelijk minimumuurloon). Dit staat in het Kennisdocument wettelijk minimumuurloon 2024. Het minimumuurloon wordt op 1 januari en 1 juli van ieder jaar geïndexeerd. Vanaf die data moet je het loon berekenen met het dan geldende minimumuurloon. Vallen 1 januari of 1 juli niet samen met de eerste dag van de periode waarover het loon berekend wordt, dan moet je rekenen met het minimumuurloonbedrag vóór de indexatie en het bedrag ná de indexatie.

Na 1 januari 2024 mag je nog steeds een vaste beloning per maand afspreken, als er ook sprake is van een vast overeengekomen arbeidsduur per week. Dit moet je in een (collectieve) arbeidsovereenkomst schriftelijk vastleggen. Voor het berekenen van een vast bedrag per maand op basis van het minimumuurloon kun je de volgende basisformule gebruiken: Vast bedrag per maand = (aantal arbeidsuren in betreffende kalenderjaar/12) x (wettelijk minimumuurloon).

Peter Meulepas, administratie- en belastingconsulent te Mill.