De eerste twee jaar van de gemeente Land van Cuijk zitten er op. Er is de afgelopen twee jaar ontzettend veel werk verzet, samen met onze inwoners.

Een van de uitdagingen die we hadden in de eerste twee jaar was om het beleid van de vijf voormalige gemeenten tot één beleid voor Land van Cuijk te maken. Dat noemen we harmoniseren van beleid. Naast dat harmoniseren van beleid na een herindeling een wettelijke verplichting is, vinden we het belangrijk dat het beleid voor alle inwoners gelijk is.   

De vijf voormalige gemeenten kenden elk hun eigen subsidiebeleid. Die verschillende beleidsregels zijn nu geharmoniseerd tot een eenduidig subsidiebeleid voor de gemeente Land van Cuijk. Ik ben erg tevreden met het resultaat. We hebben ingezet op sterke en vitale verenigingen met activiteiten waaraan inwoners laagdrempelig kunnen deelnemen. Verenigingen zijn ontzettend belangrijk voor onze gemeenschap. 

Het verenigingsleven staat soms onder druk door een teruglopend aantal leden en vrijwilligers. Ik vond het daarom belangrijk dat we met de nieuwe subsidieregeling de verenigingen zo goed mogelijk bleven ondersteunen. Zoals we hoopten heeft de harmonisatie voor het merendeel van de verenigingen voordelig uitgepakt. Daar ben ik ontzettend blij mee. 

Nu we het toch hebben over verenigingen, wil ik nog even stilstaan bij een bijzondere groep die de afgelopen weken in de schijnwerpers heeft gestaan: onze carnavalsverenigingen. Met de pronkzittingen achter de rug en de carnaval voor de deur, laten zij zien hoe ze als spil van onze samenleving het vuur van gezelligheid en saamhorigheid brandend houden.

Carnavalsverenigingen vormen een unieke tak binnen het rijke verenigingsleven van Land van Cuijk. Ze brengen niet alleen de kleurrijke en feestelijke traditie van carnaval naar voren, maar dragen ook bij aan verbinding en verbroedering. De energie en toewijding van deze verenigingen zijn bewonderenswaardig; ze zorgen ervoor dat we, ongeacht achtergrond of leeftijd, samen kunnen genieten van dit bruisende feest. Een moment waarop we even alles loslaten, een beetje gek doen en samen plezier maken. En laten we eerlijk zijn, dat hebben we soms gewoon nodig. 

En terwijl we het hebben over de verenigingen die de ruggengraat van onze samenleving vormen, wil ik als laatste graag nog één ander prachtig initiatief onder de aandacht brengen. Een stichting die zich inzet voor kwetsbare groepen in de samenleving. Ik heb het over Stichting Dienstverlening Cuijk, de drijvende kracht achter de Looierij in Cuijk. U kent de Looierij misschien als een gezellige plek om te lunchen, maar dit initiatief biedt ook woon(zorg)plekken voor bewoners met een beperking. Op dit moment hebben zij nog woonplekken beschikbaar voor jongvolwassen tot ca. 35 jaar met een Wlz of GGZ-indicatie. Een unieke mogelijkheid voor verbinding, contact en een eigen woonplek. 

Net zoals onze verenigingen, draagt dit initiatief bij aan de verbinding en het gevoel van saamhorigheid in onze gemeenschap. Het is een prachtig voorbeeld van hoe verschillende initiatieven, van carnavalsverenigingen tot maatschappelijke stichtingen, samen ons Land van Cuijk vormen. 

Ik wens iedereen alvast een fijne carnaval. Alaaf!