Wie heeft het niet eens gedaan; water drinken uit een helder bergstroompje? Maar water drinken uit de Maas, dat ligt niet voor de hand.

Want die Maas heeft decennialang geleden onder de last van vervuiling door industrieel afval, landbouwchemicaliën en plastic afval dat mensen aan de oevers van de rivier achterlaten. De waterkwaliteit is daardoor slecht. Burgemeesters van gemeenten langs de Maas uit Frankrijk, België en Nederland hebben zich verenigd in de droom om de Maas ooit weer drinkbaar te maken. Dat is nu misschien nog toekomstmuziek, maar het begint bij een gedeelde ambitie en gezamenlijk geloof in de mogelijkheid van verandering. 

Met ruim veertig kilometer Maas binnen de gemeentegrenzen kan het Land van Cuijk natuurlijk niet ontbreken in het netwerk van Maasburgemeesters. Met plezier nam ik het stokje over van m’n voorganger Wim Hillenaar, die zijn ambassadeurschap nu vanuit Maastricht voortzet. Samen met vele andere collega’s vragen we aandacht voor de waterkwaliteit en proberen we iedereen bewust te maken van het belang van schoon drinkwater. Miljoenen mensen zijn immers afhankelijk van de  Maas voor hun drinkwater. Water is niet alleen essentieel voor ons fysiek overleven en gezondheid, maar ook voor onze culturele en sociale verbondenheid. 

Met m’n Maascollega’s was ik een tijdje geleden te gast bij de burgemeester van Maaseik om na te denken over het verbeteren van de waterkwaliteit. Hij vertelde hoe in zijn gemeente de blauwalg een grote bedreiging vormt. In de zomer moeten plassen en jachthavens soms tot verboden gebied worden verklaard. Dat is niet alleen dramatisch voor vissen en andere waterdieren (die sterven door de giftige stoffen), maar ook een financiële strop voor de waterrecreatie. M’n collega benadrukte het belang van groots samenwerken en vernieuwen, maar ook klein doen. Dat zette me aan het denken. Wat zou ik zelf kunnen doen? Het antwoord was snel gevonden: geen toiletblokjes meer in huize Moorman. Want wat je niet verontreinigt hoeft ook niet gezuiverd te worden. Als we allemaal zo’n klein stapje zetten komt de grote droom van een drinkbare Maas vanzelf dichterbij.

Burgemeester Marieke Moorman