Als een ondernemer voor de inkomstenbelasting in een jaar minstens 1.225 uren aan zijn onderneming besteedt, is dat het toegangsticket naar verschillende vormen van ondernemersaftrek, zoals de zelfstandigenaftrek.

Voor het urencriterium tellen veel meer uren mee dan alleen maar declarabele uren, maar de drempel geldt nadrukkelijk niet naar rato. Iemand die dus pas halverwege het jaar start als ondernemer, zal in die resterende zes maanden alsnog 1.225 uren moeten maken om in aanmerking te komen voor ondernemersaftrek. Daarnaast is er nog zoiets als het 'grotendeelscriterium'. Dit houdt in dat een parttime-ondernemer die ook nog in loondienst werkt de mééste werkuren aan zijn onderneming moet besteden. Voldoet hij niet aan deze wettelijke eis, dan heeft hij geen recht op de zelfstandigenaftrek. Voor de mkb-winstvrijstelling van 13,31% (in 2024) geldt het urencriterium overigens niet.

Peter Meulepas, administratie- en belastingconsulent te Mill.