Belastingplichtigen die – opgeschrikt door de Panama Papers – hun zwart geld, hun in het buitenland verborgen vermogen alsnog bij de Belastingdienst willen melden, moeten haast maken.

De boete bij het spontaan aangeven van zwart geld wordt per 1 juli 2016 verdubbeld, van 60% naar 120%. Als de Belastingdienst zelf het verzwegen vermogen opspoort is de boete veel hoger, namelijk 300% van de verschuldigde belasting.

De belastingplichtige die spontaan tot inkeer komt en zijn in het buitenland verborgen vermogen alsnog bij de Belastingdienst aangeeft, moet de verzwegen belasting betalen plus een boete van 60% van dat belastingbedrag. De belastingontduiker die deze regeling wil benutten moet dan wel “de juiste en volledige inlichtingen, gegevens of aanwijzingen verstrekken vóórdat hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat de inspecteur met de onjuistheid of onvolledigheid bekend is of bekend zal worden”. Verder moet hij die gegevens “uitdrukkelijk kenbaar maken”, met een opgave die de inspecteur in staat stelt om zonder nader onderzoek een juiste belastingaanslag op te leggen. Dit kan met een formulier (PDF) van de Belastingdienst: zie Melding vrijwillige verbetering.
Financiën gaat de boete bij vrijwillige verbetering per 1 juli 2016 verdubbelen tot 120%. Staatssecretaris Wiebes van Financiën roept belastingontduikers op om hun verborgen vermogen in het buitenland snel op te geven bij de Belastingdienst. Met ferme taal: "De komende jaren gaan de Belastingdiensten van 100 landen onderling bankgegevens uitwisselen. Verstoppen kan dus niet langer. Mensen die geld verborgen houden in het buitenland, lopen onherroepelijk tegen de lamp." Als de Belastingdienst – met de informatie vanuit het buitenland – het zwarte geld zelf ontdekt, wordt een boete van 300% van de verzwegen belasting opgelegd. Die opsporing kost vier keer de verzwegen belasting.
De Belastingdienst kan de belasting over verzwegen vermogen in het buitenland 12 jaar navorderen.

Peter Meulepas, administratie- en belastingconsulent te Mill.