Ik ben van plan om in 2017 de vrijstelling van € 100.000 te benutten voor een schenking aan onze dochter (36 jaar jong). Ik heb haar al eerder geschonken, een paar jaar geleden, toen ze haar woning kocht. Kan ik nu in 2017 het verschil tot € 100.000 belastingvrij bijschenken waarmee zij dan de hypotheek op haar woning deels kan aflossen?

Ik hoor van verschillende kanten dat er een ingewikkelde samenloop bestaat tussen de vrije schenking van € 100.000 in 2017 en eerdere schenkingen onder de verhoogde vrijstelling. Hoe zit dat precies?

Antwoord

Er is inderdaad sprake van een ingewikkelde samenloop tussen schenkingen in een oud jaar onder de toentertijd geldende verhoogde vrijstelling en het benutten van de €100.000 vrije schenking in 2017. In sommige gevallen vergt die samenloop dat er al vóór 2017, dus in dit jaar, een schenking moet worden gedaan om tot een optimaal resultaat te komen. Uitgangspunt van de wetgever is dat de verhoogde vrijstelling voor een schenking voor de eigen woning éénmalig is in de relatie tussen schenker en begiftigde. Als u al eerder, in 2013 of 2014, gebruik heeft gemaakt van de (toen tijdelijk geldende) € 100.000 vrijstelling, kunt u die vrijstelling voor dezelfde begiftigde of diens fiscale partner niet nog eens benutten.

Er zijn vier mogelijkheden:

  1. U heeft nog niet eerder een schenking aan uw dochter gedaan waarbij de verhoogde vrijstelling voor een eigen woning is toegepast. U kunt uw dochter in 2017 maximaal €100.000 belastingvrij schenken. Dat u in een of meer voorgaande jaren uw dochter het jaarlijkse vrijgestelde bedrag (van thans € 5.304) hebt geschonken, is hierbij niet van belang. Uw dochter kan van de schenking van € 100.000 in 2017 maximaal € 25.449 vrij besteden, de rest moet zij gebruiken voor haar eigen woning. U kunt overwegen om de schenking in tweeën te knippen, en uw dochter al dit jaar maximaal € 53.016 schenken en het restant van € 46.984 in 2017. Die knip kan nuttig zijn als uw dochter bij vervroegde aflossing van haar hypotheek een boeterente verschuldigd is. Door de aflossing over twee jaar te spreiden kan zij twee keer gebruik maken van het bedrag van een boetevrije aflossing.
  2. U heeft in het verleden een schenking aan uw dochter gedaan waarbij een verhoogde vrijstelling is toegepast en wel vóór 2010. U moet dit jaar, in 2016, een schenking doen tot maximaal de voor dit jaar geldende verhoogde vrijstelling voor een eigen woning van € 27.570; in 2017 kunt u dan aanvullend nog maximaal € 46.984 vrij aan uw dochter schenken. Daarvan kan zij € 5.304 vrij besteden. Als u in 2016 niets doet, kunt u in 2017 aanvullend maximaal € 27.567 vrij schenken, waarvan maximaal € 5.304 vrij te besteden is.
  3. U heeft in het verleden een schenking aan uw dochter gedaan waarbij een verhoogde vrijstelling voor een eigen woning is toegepast en wel in 2010 tot en met 2014. U kunt in 2017 géén gebruik maken van de vrijstelling van € 100.000. Ook niet als u in de voorgaande jaren de maximale verhoogde vrijstelling niet volledig hebt benut. Zelfs niet als u de (tijdelijke) vrijstelling van €100.000 in de periode van 1 oktober 2013 tot en met 31 december 2014 niet volledig hebt benut. Er kan géén inhaal plaatsvinden. De enige vrije schenking die u in 2017 aan uw dochter kunt doen, is de jaarlijkse vrije schenking van (thans) € 5.304. Uw dochter kan dat bedrag vrij besteden.
  4. U heeft in het verleden een schenking aan uw dochter gedaan waarbij een verhoogde vrijstelling is toegepast en wel in 2015. U kunt in 2017 maximaal € 46.984 vrij aan uw dochter schenken. Daarvan kan zij € 5.304 vrij besteden.

Peter Meulepas, administratie- en belastingconsulent te Mill