De Hoge Raad heeft in augustus beslist dat een ondernemer die 10% of meer van zijn huurwoning voor zijn onderneming gebruikt, het huurrecht van die woning tot het ondernemingsvermogen kan rekenen.

De ondernemer kan dan de volledige huur van de woning als bedrijfskosten opvoeren, voor het gebruik van het woongedeelte moet hij een forfaitaire onttrekking in aanmerking nemen. Per saldo resteert een forse kostenaftrek.

Financiën vindt de uitkomst van dit arrest niet evenwichtig en wil dat alsnog repareren bij het Belastingplan 2017.

Het Tweede Kamerlid Bashir (SP) heeft vragen gesteld aan staatssecretaris Wiebes over de uitspraak van de Hoge Raad over de kostenaftrek voor de werkruimte van een ZZP-er in zijn huurwoning. Uit de beantwoording van die vragen blijkt dat Financiën de uitkomst van dit arrest niet evenwichtig vindt en een en ander wil repareren. De pijn zit met name in de ongelijke behandeling ten opzichte van ondernemers (en resultaatgenieters) met een koopwoning. Als zij een onzelfstandige werkruimte in hun koopwoning hebben kunnen zij voor het gebruik daarvan niets in aftrek brengen op de winst (of het resultaat). De ondernemer in een huurwoning kan dat wél, zo heeft de Hoge Raad uitgemaakt. En die aftrek kan fors oplopen. In de berechte casus kon de ondernemer zo’n 70% van de huur in aftrek brengen, terwijl hij maar circa 11% van de huurwoning als werkruimte gebruikte.

Financiën wil de aftrek voor ondernemers (en resultaatgenieters) in een huurwoning gelijk trekken met die voor ondernemers in een koopwoning: een aftrek is slechts mogelijk als er sprake is van een zelfstandige, fiscaal wél kwalificerende werkruimte. De wetswijziging wordt alsnog – bij nota van wijziging – meegenomen in het Belastingplan 2017 en moet per 1 januari 2017 ingaan. De budgettaire opbrengst van de maatregel – geraamd op € 20 miljoen – zal worden gebruikt voor een verhoging van het aftrekpercentage van bepaalde gemengde kosten voor alle IB-ondernemers en resultaatgenieters. Daarmee blijft de lastendruk voor deze groep belastingplichtigen onveranderd.
Financiën maakt derhalve korte metten met de aftrek voor ZZP-ers met een werkruimte in een huurwoning. Het arrest van de Hoge Raad biedt een al te riante aftrekpost.

Peter Meulepas, administratie- en belastingconsulent te Mill