Het is duidelijk weer lente. Buiten krijgt de natuur weer kleur en dan heb ik altijd behoefte om daar in mijn column over te schrijven. Maar laat ik het deze keer eens ergens anders over hebben.

Vorige week heeft president Trump namelijk het zoveelste schokkende besluit genomen toen hij de Amerikaanse handtekening onder het klimaatakkoord van Parijs te niet deed. Dit klimaatbesluit had Obama op 22 april 2016 namens de VS in Parijs ondertekend, net zoals Rutte dit namens ons land deed en nog 172 andere regeringsleiders ook namens hun land. Aan het klimaatakkoord doen in totaal 195 landen mee! In het akkoord van Parijs staan de afspraken om de opwarming van de aarde door klimaatverandering te beperken tot max 1,5 oC à 2 oC. Een van die maatregelen is dat elk land in 2050 energie-neutraal zal zijn, ofwel dat de energie die in elk land wordt verbruikt, duurzaam moet zijn opgewekt. “Da’s mooi” zult u denken, of juist “nou en”. Misschien denkt u “2050 is nog zo ver weg”, of “wat moet onze gemeente daarmee”? Daar kom ik zo op terug.

15 nullen 

Maar eerst even wat getallen. Om als Nederland energie-neutraal te worden zijn ruim 50.000 van de best beschikbare windturbines nodig. Of zal 10% van ons land vol worden gelegd met zonnepanelen. Onze provincie Noord-Brabant heeft een behoorlijk aandeel in ons nationale energieverbruik: in 2014 was dat maar liefst 290,5 Peta-Joule. Misschien zegt u dat niets, dus laat ik het even uitleggen: De officiële eenheid van energie is de Joule. Op uw electriciteitsrekening wordt uw energieverbruik uitgedrukt in kilowatt-uur. 1 kilowatt-uur is een gebruik van 1000 Watt in 1 uur (3600 seconden) dus 3.600.000 Joule. Peta is gelijk aan 1015, dus voor Noord Brabant 290,5 met 15 nullen erachter, in woorden is dat 290,5 miljoen-miljard Joule. Oftewel, heel erg veel...

Indrukwekkende getallen

Onze regio, Agrifood Capital, verbruikte in 2014 69 Peta Joule en onze gemeente had daarin een aandeel van ongeveer 1,1 Peta Joule. Wanneer onze gemeente haar aandeel in het energieverbruik zelf duurzaam moet opwekken, zijn daarvoor ongeveer 40 windturbines nodig die elk 3,3 MegaWatt aan elektriciteit kunnen leveren. Dit soort windturbines heeft een masthoogte van 100 meter en een diameter van de wieken van 126 meter. Natuurlijk gaan we deze opgave in onze gemeente niet voor elkaar krijgen met windturbines, omdat er vanwege de aanvliegroute van vliegbasis Volkel een hoogtebeperking geldt van minder dan 50 meter. Maar hoe dan? Zouden we het willen realiseren met zonnepanelen op de daken van woningen, dan hebben we meer dan 100.000 woningen nodig. Leggen we de zonnepanelen op de grond, dan hebben daar ongeveer 250 ha grond voor nodig. Indrukwekkende getallen, of niet?

Alle beetjes helpen

Nu hoor ik u denken: “het is nog lang geen 2050”. Dat klopt, maar in Nederland hebben we zelf in 2013 ook al een energieakkoord afgesproken: 14% opwekking van duurzame energie in 2020 en 16% in 2023. We zullen dus al veel eerder aan de slag moeten. En niet persé alleen met wind en zon, waarmee verreweg het meeste resultaat gehaald kan worden, maar ook met geothermie (aardwarmte) en mestvergisting. Misschien is waterkracht in het Peelkanaal een optie? Alle beetjes helpen. Wat in ieder geval veel kan helpen is energie-besparing. Energie die we niet meer verbruiken hoeft ook niet duurzaam opgewekt te worden. Volgens deskundigen kan iedereen gemiddeld 30% besparen. Dat zou al een geweldige bijdrage zijn en het scheelt ook nog in uw portemonnee.

Mooie lente behouden

Ik hoop dat Trump nog tot inkeer komt en dat we allemaal meehelpen om te zorgen dat onze kleinkinderen ook nog kunnen genieten van deze mooie lente.

Wethouder Jos van den Boogaart