De handhaving van de wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties – met modelovereenkomsten ter vervanging van de VAR-verklaringen – is opnieuw opgeschort, tot 1 juli 2018.

Demissionair staatssecretaris Wiebes van Financiën heeft de handhaving uitgesteld omdat de verdere uitwerking van het DBA-dossier afhankelijk is van de keuzes die het nieuwe kabinet moet gaan maken. Tijdens de – verlengde – implementatieperiode krijgen zzp-ers en hun opdrachtgevers bij mankementen in hun onderlinge arbeidsrelatie geen naheffing of boete. Dit geldt niet voor ‘kwaadwillenden’: voor hen is de handhaving op 1 mei 2017 ingegaan.

De wet DBA voorziet in een ‘soepele invoering’ van een nieuw regime voor opdrachtgevers om zekerheid te verkrijgen voor het al dan niet moeten inhouden van loonheffing bij contracten met zzp-ers. De wet DBA is in werking getreden op 1 mei 2016, per die datum zijn de VAR-verklaringen vervallen. Om opdrachtgevers en –nemers de tijd te geven om hun arbeidsrelatie aan te passen aan de nieuwe wetgeving is vervolgens een implementatieperiode ingevoerd, tot 1 mei 2017. In deze periode is de DBA-wet niet repressief gehandhaafd: zzp-ers en hun opdrachtgevers die bezig waren om hun arbeidsrelatie aan te passen aan de nieuwe wetgeving zodanig dat er volgens een modelovereenkomst werd gewerkt, zijn gevrijwaard van naheffingen met boete.

Financiën heeft deze implementatieperiode eerder verlengd tot 1 januari 2018 en nu nogmaals tot 1 juli 2018. De vrijwaring voor naheffingen met boete geldt niet voor ‘kwaadwillenden’.

Financiën heeft de verlengde implementatietermijn benut voor een herijking van de criteria van de dienstbetrekking, met name de criteria ‘vrije vervanging’ en ‘gezagsverhouding’. Dit rapport is onlangs verschenen. Die rapportage kan worden meegenomen in de onderhandelingen bij de vorming van een nieuw kabinet: de verdere uitwerking van het DBA-dossier is voorbehouden aan het nieuwe kabinet. Om opdrachtgevers en –nemers voldoende tijd te geven om hun arbeidsrelatie aan te passen, heeft staatssecretaris Wiebes de handhaving van de Wet DBA nogmaals opgeschort tot – in ieder geval – 1 juli 2018.

Het rapport met de varianten voor de kwalificatie van arbeidsrelaties vergt fundamentele keuzes omtrent inrichting en handhaving van ons sociaal stelsel en het arbeidsrecht. Dat is een controversiële aangelegenheid waarover een demissionair kabinet zich niet kan uitlaten. Dat maakt het uitstel tot 1 juli 2018 een logische stap. Voor de praktijk betekent het wel dat opdrachtgevers en zzp-ers voorlopig nog moeten blijven ‘doormodderen’.

Peter Meulepas, administratie- en belastingconsulent te Mill.