Inspectie SZW heeft samen met de Belastingdienst en partijen uit de uitzendsector een checklist ontwikkeld voor bedrijven die werken met uitzendbureaus. De checklist helpt bedrijven te beoordelen of zij op een eerlijke, gezonde en veilige manier met uitzendkrachten werken.

Een bedrijf dat uitzendkrachten inhuurt is mede verantwoordelijk voor werken volgens de wet- en regelgeving door het uitzendbureau. Een bedrijf kan in sommige gevallen aansprakelijk worden gesteld als het uitzendbureau niet alles op orde heeft.

Aan de hand van 9 punten kunnen inleners het uitzendbureau beoordelen waarmee zij werken. Verder wordt duidelijk welke punten de inlener zelf nog op orde moet brengen. Als aan alle 9 punten uit de checklist is voldaan dan is de kans een stuk groter dat het uitzendwerk op een eerlijke, gezonde en veilige manier gebeurt.

In de checklist zijn onder meer de volgende punten opgenomen:

  • juiste registratie van het uitzendbureau bij de Kamer van Koophandel
  • het gebruik van een g-rekening
  • betalen van een eerlijk loon
  • het controleren van de identiteit van de uitzendkracht.

De checklist vindt u op www.inspectie-checklist.nl/uitzendbureaus/.

Let op: Zowel de inlener als het uitzendbureau zelf moeten regelmatig alle punten controleren en alert blijven op signalen van misstanden.

In de factsheet Eerlijk werk door uitzendbureaus beschrijft de inspectie SZW de resultaten over 2016 van inspecties in de uitzendbranche en bij bedrijven die uitzendkrachten inhuurden.

Peter Meulepas, administratie- en belastingconsulent te Mill.