De afgelopen tijd ben ik erg druk geweest met de Regionale Woningmarktstrategie voor het Land van Cuijk. Dat is een van de twaalf gezamenlijke projecten en ik mag daar de bestuurlijk trekker van zijn.

Afgelopen najaar zijn we daarmee gestart en afgelopen donderdag kwamen we met de opdrachtgevers bij elkaar om het concept-eindrapport te bespreken. De opdrachtgevers zijn de vijf gemeenten, de provincie en de corporaties Mooiland en Wonen Vierlingsbeek.

Goed voorbeeld voor andere subregio’s

We moeten nog wat schaven aan de tekst en de bijlage van de individuele gemeenten nog maken, maar we naderen de oplevering van het eindproduct. Alle opdrachtgevers konden zich vinden in de hoofdlijn van het concept-rapport. Gedeputeerde Eric van Merrienboer vond het proces en het product een goed voorbeeld voor andere subregio’s in de provincie. Het concept-rapport zal na de laatste aanpassingen gepresenteerd worden aan de vijf gemeenteraden. Vanwege de verkiezingen zal dat niet eerder dan 16 april kunnen gebeuren. Eind mei zullen de gemeenteraden het mogen vaststellen, zodat het als input kan dienen voor de prestatieafspraken met de corporaties waarvoor begin juli al weer de eerste stap gemaakt moet worden. In de tussentijd zal ik erop toezien dat ook alle mensen die in het proces geparticipeerd hebben, kunnen zien wat we met hun inbreng gedaan hebben.

Woningbouw in onze eigen gemeente

De Regionale Woningmarktstrategie gaat over de keuzes die we gezamenlijk in het belang van woningbouw en woningaanpassingen in het Land van Cuijk moeten maken en hoe we de kansen die zich voordoen maximaal kunnen benutten. In de eigen gemeente staan we op het gebied van woningbouw ook niet stil. Afgelopen maandag mocht ik de eerste schop in de grond steken voor de start van de bouw van 13 nieuwe huurwoningen in Wilbertoord. Later deze week onderteken ik het contract met de ontwikkelaar die 29 huurappartementen gaat realiseren op de locatie Straethof in Mill. In Sint Hubert kan iedereen de voortgang (eindelijk!) zien in de realisatie van 15 nieuwe woningen in het Grootven. Binnenkort zullen we een besluit nemen over het aanbieden van een deel van deze woningen als huurwoningen. In Langenboom wordt al langer volop gebouwd in het plan Bosrand en met een groep Langenboomse jongeren maak ik goede vorderingen voor realisatie van 7 of 8 starterswoningen voor deze doelgroep in een soort CPO-verband. Ook in Mill maken we vorderingen met een CPO-initiatief, maar dan juist met een groep ouderen. Deze CPO-projecten zijn boeiende experimenten die we in deze vorm nog niet eerder hebben toegepast. Ondertussen liggen er ook al concrete woningbouw- en inrichtingsplannen in de omgeving van de Wester. Ik merk duidelijk dat we de crisisjaren voorbij zijn en dat we achterstanden nu weer aan het inlopen zijn.

Wethouder Jos van den Boogaart