Op donderdag 28 maart organiseert KBO Mill in samenwerking met Brandweer Brabant-Noord een thema-avond over brandveilig wonen.

Veiligheid en brandpreventie voor ouderen is een actueel onderwerp. Onderzoek wijst uit, dat ouderen vaker te maken krijgen met brand en daarbij een groter risico lopen.

Zo zal een beginnende brand door een ouder persoon minder snel opgemerkt worden vanwege gehoor-, zicht- en reukverlies. Ook nemen ouderen minder snel hitte waar door een afgenomen gevoeligheid voor pijn. Ook door een afname in coördinatie, balans, inschattingsvermogen en afgenomen snelheid van bewegen kunnen er eerder ongevallen ontstaan.

Tijdens een presentatie door medewerkers van de Brandweer Brabant-Noord wordt aandacht besteed aan de mogelijk aanwezige risico’s in huis; wat men kan doen om brand te voorkomen en hoe te handelen als er toch brand uitbreekt.

Informatie en suggesties die belangrijk genoeg zijn om deze thema-avond te bezoeken.

De avond is gratis toegankelijk voor leden én niet- leden en wordt gehouden bij Zaal Royal, Broer van Thiel van 19.30-21.00 uur!