Zondag 17 maart wordt tijdens de hoogmis van 10.00 uur stil gestaan bij het feit dat Marcel Siebers 25 jaar geleden als dirigent is benoemd van het Willibrordus Kerkkoor Mill. Hij was destijds ook dirigent van het koor Vivente, dat helaas niet meer bestaat.

Een nieuwe dirigent brengt ook nieuwe muziek en dat gaf koorleden een hernieuwde “bust”. Dat Marcel op allerlei muzikaal gebied vaardig is, is in de afgelopen jaren wel gebleken. Hij is intussen dirigent van het Laetitiakoor, het kinderkoor Kikomi en het koor Milloretti. Op muzikaal gebied waren de lijntjes kort, waardoor Marcel contacten kon leggen met andere musici. Het koor luisterde o.a. de kerkdiensten op i.s.m. de harmonie, met een violiste en met een koperkwartet.

Tevens is Marcel 50 jaar kerkmusicus, zowaar een hele prestatie.

Zondag 17 maart om 10.00 uur wordt het jubileum van Marcel feestelijk opgeluisterd door het Willibrordus Kerkkoor en het Gulden Euro Trio. Na de mis is er gelegenheid om de jubilaris te feliciteren onder het genot van een kopje koffie en een borrel. U bent hiervoor van harte uitgenodigd in de ontmoetingsruimte van de H. Willibrorduskerk te Mill.