Op dinsdag 12 maart 2019 werd in zaal Royal de jaarvergadering van de KBO Mill gehouden. Zoals alle activiteiten die georganiseerd worden door de KBO, werd ook deze jaarvergadering druk bezocht.

Ruimschoots op tijd stonden de leden al te wachten om naar binnen te mogen.

De voorzitter, Anneke Punt, heette alle leden van harte welkom. Ze was blij met zo’n mooie opkomst. Toch een compliment en waardering richting bestuur voor alle inzet voor onze senioren. In het openingswoord benadrukte zij het belang van de KBO. De belangenbehartiging voor ouderen op lokaal niveau is belangrijker dan ooit geworden.

Stilgestaan werd bij de 26 leden die het afgelopen jaar van ons zijn heengegaan.

Via een diapresentatie werd aan de leden het secretarieel jaarverslag getoond. Alle activiteiten van het afgelopen jaar kwamen aan bod.

Het financieel jaarverslag werd voor de laatste keer toegelicht door de penningmeester Hans van Baal. Na 15 jaar het penningmeesterschap vervuld te hebben, neemt hij afscheid van de KBO. Natuurlijk kun je dit niet zomaar voorbij laten gaan! Onder lovende woorden van de voorzitter werd hem de zilveren KBO speld opgespeld, vergezeld met bloemen en een cadeaubon. In zijn afscheidswoord dankte Hans iedereen voor het in hem gestelde vertrouwen gedurende de afgelopen 15 jaar.

Maar liefst 15 jubilarissen werden in de bloemetjes gezet vanwege hun 25-jarig lidmaatschap. 9 Jubilarissen waren reeds thuis gehuldigd omdat zij niet in staat waren deze vergadering bij te wonen. De overige 6 werden tijdens de vergadering in het zonnetje gezet.

Na het uitgebreide officiële gedeelte was er tijd voor een drankje en een vrolijk optreden van het Smartlappenkoor Los Zand uit Velp. Zij brachten een mooi en verrassend repertoire ten gehore.

Onder het genot van een lekker kopje koffie en een heerlijk broodje werd deze succesvolle vergadering afgesloten.

Vol vertrouwen gaan we het nieuwe jaar tegemoet.