Hebt u ook interesse om mee te praten over de agendapunten van de raadsvergadering van donderdag 6 juni 2019? Dan bent u hiervoor van harte welkom op onze achterbanvergadering op dinsdag 21 mei 2019.

De fractie van de V.K.P. houdt dan een openbare vergadering. Op deze avond zal de agenda van de raadsvergadering van 6 juni besproken worden. Waarin o.a. de jaarstukken 2018 en begroting 2020 van diverse organisaties, de centrumregeling WMO Brabant N.O., modelaanvraagformulier Vangnetuitkering Participatiewet over 2018, verordening WMO en bestemmingsplan Vloetsestraat.
U bent in de gelegenheid vragen te stellen aan onze wethouder en raadsleden.

Hebt u interesse/ belangstelling kom dan op dinsdag 21 mei 2019 naar Gemeenschapsaccommodatie De Wilg in Wilbertoord. Aanvang: 20.00 uur.

Alle stukken met bijlagen voor de raadsvergadering van 6 juni kunt u vinden op www.gemeente-mill.nl. Kies voor bestuur en organisatie en ga via gemeenteraad naar raadsinformatie daarna naar raadsinformatie actueel en via kalender naar de datum van de commissievergaderingen en de raadsvergadering.

Agenda

20.00 uur
Opening/welkom door de voorzitter
Notulen achterbanvergadering 2 april 2019
Rondvraag
Bespreking agenda raadsvergadering van 6 juni 2019
Mededelingen
22.00 uur
Vragen aan wethouder en fractieleden
Sluiting

Voor meer informatie: Herman Wijdeven 0486-431489 / www.vierkernenpartij.nl.