V.l.n.r Walter van Erkelens, Joyce Pennings, Jolanda Hermans en Sjaak Beelen.

Avondwandelvierdaagse Mill & Sint Hubert: Wandelsportvereniging Amicitia organiseert, in samenwerking met Stichting Activiteiten Mill, van 18 t/m 21 juni 2019, alweer voor de 5e keer, hun alom bekende avondwandelvierdaagse.

De muziekverenigingen uit de gemeente zien dit als een uitgelezen kans om aan dit prachtige wandelevenement een sponsorloop t.b.v. hun jeugdopleiding te koppelen.

Waarom deze sponsorloop: De muziekverenigingen St. Willibrord uit Mill, Amicitia uit Langenboom en Ons Genoegen uit Sint Hubert hebben een gezamenlijke jeugdopleiding. Deze opleiding wordt gegeven volgens de HAFABRA richtlijnen, door gekwalificeerde, goed opgeleide docenten. Uit wetenschappelijk onderzoek is aangetoond dat muziek een positieve invloed heeft op de ontwikkeling van de hersenen en op de sociale, emotionele en intellectuele vaardigheden van kinderen. En bovenal: Samen muziek maken is leuk! Daarom uiterst belangrijk om muziekles betaalbaar te houden. Voor deze gezamenlijke opleiding ontvangen de verenigingen subsidie van de gemeente Mill en Sint Hubert. Echter, om in de toekomst aanspraak te blijven maken op (een deel van) deze subsidie, vraagt de gemeente aan de verenigingen om een goede, efficiënte samenwerking. Daarnaast moeten de muziekverenigingen initiatieven en inzet tonen voor het binnenhalen van gelden t.b.v. van de jeugdopleidingskosten.

Het maatschappelijk belang: Alleen bij voldoende aanwas van jeugdleden kunnen ook in de toekomst maatschappelijke gebeurtenissen muzikaal opgeluisterd worden. Deze sponsorloop draagt, mede door een nauwe onderlinge samenwerking, bij aan het voortbestaan van de muziekverenigingen en daarmee aan muziek tijdens activiteiten in de dorpen.

Hoe werkt de sponsorloop: Iedereen, lid of geen lid van de muziekverenigingen, kan de avondvierdaagse gesponsord meelopen. Bij de muziekverenigingen zijn sponsorformulieren te verkrijgen. Vraag aan ieder die je maar bedenken kunt om jouw sportieve prestatie te sponseren en vul dit in op het formulier. Op de eerste startavond lever je het formulier, samen met het verworven bedrag in bij een vrijwilliger van de muziekverenigingen die daarvoor bij de start klaar zit. Hebt je minimaal €7,50 een sponsorgeld verzameld, dan betaalt de muziekvereniging de inschrijfkosten voor de avondvierdaagse á €5,00

Mocht je onverhoopt niet 4 dagen kunnen lopen, is er ook gelegenheid om 1, 2 of 3 dagen te lopen (kosten €2,00/ per dag). Uiteraard kan je dit ook gesponsord doen en gelden hiervoor dezelfde voorwaarden. Bij jeugdige deelnemers die meelopen in een groep(je), wordt verwacht dat er een volwassenen als begeleider mee loopt.

Over de avondwandelvierdaagse:

  • Er wordt gestart tussen 17.00 en 19.00 uur.
  • De te kiezen afstanden zijn: 5, 10 en 15 KM.
  • Start dinsdag 18-06: Kantine DWSH18, Verbindingsweg 40 5455 GP Wilbertoord
  • Start woensdag 19-06: Café Difference, Pastoor Jacobsstraat 51, 5454 GM St. Hubert
  • Start donderdag 20-06: Café d‘n Bens, Dominicanenstraat 34, 5453 JN Langenboom
  • Start vrijdag 21-06: Café Royal, Kerkstraat 35-37, 5451 BM Mill

Na afloop van de laatste wandelavond ontvangt iedereen, uit handen van wandelvereniging Amicitia, een welverdiende medaille en de kinderen een officieel wandeldiploma.
Daarnaast uiteraard een dikke duim van de muziekverenigingen.

Zet 18 t/m 21 juni 2019 in je agenda en ga “Op de bres voor muziekles”.