Hebt u ook interesse om mee te praten over de agendapunten van de raadsvergadering van donderdag 26 september 2019? Dan bent u hiervoor van harte welkom op onze achterbanvergadering op dinsdag 10 september 2019.

De fractie van de V.K.P. houdt dan een openbare vergadering. Op deze avond zal de agenda van de van de commissie vergadering van 17 en 18 september besproken worden. Hierop staan o.a. de Alternatieven voor sporthal De Looierij, een toelichting op de prestatieafspraken van Mooiland, Krediet maatregelen en rapportage onderzoek wateroverlast in de gemeente Mill en Sint Hubert, Programma Klimaatbestendig Land van Cuijk 2019-2022, Bestemmingsplan Bernhardstraat 1, Karstraat 8 en het gewijzigd bestemmingsplan Rogstraat 15 en de vervangende vaststelling bestemmingsplan Buitengebied Mill en Sint Hubert.
U bent in de gelegenheid vragen te stellen aan onze wethouder en raadsleden.

Hebt u interesse/ belangstelling kom dan op dinsdag 10 september 2019 naar Gemeenschapsaccommodatie De Wis in Langenboom. Aanvang: 20.00 uur.

Alle stukken met bijlagen voor de commissievergadering van dinsdag 17 en woensdag 18 september kunt u vinden op www.gemeente-mill.nl. Kies voor bestuur en organisatie en ga via gemeenteraad naar raadsinformatie daarna naar raadsinformatie actueel en via kalender naar de datum van de commissievergaderingen en de raadsvergadering.

Agenda

20.00 uur

  • Opening/welkom door de voorzitter
  • Notulen achterbanvergadering 2 juli 2019
  • Rondvraag
  • Bespreking agenda raadsvergadering van 26 september 2019
  • Mededelingen

22.00 uur

  • Vragen aan wethouder en fractieleden
  • Sluiting

Voor meer informatie: Herman Wijdeven 0486-431489 / www.vierkernenpartij.nl.