Omdat iedereen, waar dan ook, getroffen kan worden door een hartstilstand. Alleen al in Nederland worden elke week 300 mensen buiten het ziekenhuis getroffen door een hartstilstand.

Circa 70 tot 80 procent van die mensen zijn in of rond het huis. Het is van belang dat je weet hoe je moet handelen wanneer iemand in jouw naaste omgeving, bijvoorbeeld je partner, ouder, kind, familielid, kennis, buurman/vrouw, door een hartstilstand getroffen wordt.

Direct beginnen met reanimatie verdubbelt de overlevingskansen ten opzichte van slachtoffers die niet meteen gereanimeerd worden. Wanneer je daarbij ook de AED gebruikt, heeft het slachtoffer een (nog) grotere overlevingskans. Deze is maar liefst 70% wanneer het slachtoffer binnen zes minuten gedefibrilleerd wordt.

Elke minuut na deze zes minuten, neemt de overlevingskans af met 10%.

Omdat wij in de buurt den Oeral een nieuwe AED hebben, vinden wij het ook belangrijk dat we mensen hebben die deze kunnen bedienen.

Daarom hebben wij in overleg met de EHBO-vereniging Mill en de Wijkraad besloten om dit te organiseren voor de bewoners van Den Oeral en ook voor andere belangstellenden. De cursus wordt gegeven door gecertificeerde instructeurs.

In een basiscursus van ongeveer 2,5 uur leer je:

  • Hoe je een hartstilstand herkent.
  • Wat je als eerste moet doen.
  • Hoe je reanimeert en een AED gebruikt.
  • Reanimatie van baby en kleine kinderen.

Je oefent samen met anderen op een reanimatiepop en je leert hoe je een AED bedient. Na afloop krijg je een officieel certificaat er wordt gewerkt volgens de richtlijnen van het RIVM

De Cursus wordt gegeven op 13 januari 2021 of 14 januari 2021 In een ruimte van Myllesweerd 19.30 uur tot 22.00 uur en de kosten bedragen 10,- euro. Incl. koffie/thee.

Opgeven graag voor 31 oktober Bij Marieke van Dijk en Marco van den Broek Molenstraat 22 Mill of telefonisch 06-29159972.

Betaling van de Cursus die avond aan de instructeur.

Bij veel animo kan het zijn dat we meer avonden nodig hebben en er datums bij geplant worden.