COVID-19 houdt ons nog steeds in de greep. Evenementen zijn momenteel nog verboden en het verloop van de coronacrisis blijft onzeker. Vanwege de hoopvolle verwachtingen i.c.m. lange voorbereidings- en doorlooptijden, is echter wel besloten om aanvragen voor evenementen weer in behandeling te gaan nemen.

Misschien heeft u wel al nagedacht om, als het weer kan, een evenement of activiteit te gaan organiseren. Waar moet u dan op letten?

Hoe vraagt u vergunning aan?

U vraagt de vergunning digitaal aan via onze website www.gemeente-mill.nl/evenement-organiseren. Hiervoor heeft u DigiD nodig. Heeft u nog geen DigiD? Vraag deze dan op tijd aan. Meer informatie leest u op www.digid.nl.

In behandeling nemen aanvragen

De aanvraag zal volgens het Handelingsperspectief van de Veiligheidsregio Brabant-Noord in behandeling worden genomen. Dit betekent:

  • Toetsen wat al kan: bijv. geluid-, natuur- en omgevingsaspecten, verkeer en parkeren, brandveiligheid, beveiligingsplan e.d.
  • Benutten wat er al is: bijv. “oude” plannen
  • Uitstellen tot het weer kan: toets COVID plan, GHOR Advies, vergunningverlening.

COVID-19 plan

Voor alle evenementen en activiteiten moet een COVID-19 plan worden ingediend. In dit COVID-19 plan geeft u aan hoe u de dan geldende maatregelen hanteert en handhaaft. Na goedkeuring van dit plan, kan (mits evenementen dan weer zijn toegestaan) de vergunning pas verleend worden of ingestemd worden met de kennisgeving/melding. Na indiening van uw aanvraag ontvangt u hierover een brief waarin wij uitleggen wat u moet doen.

Evenementen in de regio

Ook in de regio zullen weer evenementen worden georganiseerd. In verband met de inzet van Politie en BOA’s is het niet wenselijk dat er veel evenementen tegelijkertijd plaatsvinden. Dit betekent dat niet geschoven gaat worden in de tijd. Als uw evenement normaal gesproken in april plaatsvindt, kan uw evenement niet verschoven worden naar bijvoorbeeld augustus.

Geen garantie

Wij kunnen geen garantie geven, dat (ook als u een vergunning heeft) het evenement of activiteit ook daadwerkelijk plaats kan vinden. Dit is afhankelijk of evenementen op dat moment zijn toegestaan en in welke vorm evenementen dan plaats kunnen vinden. Als uw evenement uiteindelijk toch niet door kan gaan, ontvangt u hierover via de e-mail een bericht van de gemeente.