Op grond van persoonlijke ervaringen wil ik graag iets vertellen over het gebeuren in Banneux. Jawel een bedevaartplaats, maar het is meer en biedt veel meer dan dat.

ENKELE DAGEN om even uit de sleur van alledag te komen en bovendien een verblijf in Banneux tilt je uit de eentonigheid der dingen. Een andere omgeving in een meer glooiend landschap. Banneux is gelegen onder Luik in België. 

ENKELE DAGEN om misschien meer dan in eigen vertrouwde omgeving oog te hebben voor wat er al te zien is om u heen en bewuster te beleven wat het betekent samen onderweg te zijn als mensen, die de grote levensweg als het ware bewust willen gaan.

ENKELE DAGEN om naar eigen keuze deel te nemen aan het aanbod van kerkdiensten en liturgische vieringen. Deze vieringen kunnen zeker ook inspirerend werken en u bemoedigen tot zelf ook later, na de bedevaart…weer terug in de thuissituatie.
 
ENKELE DAGEN om misschien het persoonlijke religieuze leven meer bewust en vrije invulling te geven en waartoe u in de thuissituatie minder of niet aan toe komt.

ENKELE DAGEN om geheel naar vrije wil de dagen door te brengen in de context van een bedevaart en tevens volop gelegenheid om “nieuwe“ mensen te ontmoeten, indien gewenst.

Een bedevaart waar oog en hart is voor uw eigen persoonlijke verhaal als u de behoefte zou gevoelen omdat eens in respectvol vertrouwen te delen met een van de aanwezige pastor of kamergenoot of reisgenoot of vrijwillig(st)er, als u dat zou wensen.
Maar niets moet in deze, voelt u zich vrij.

ENKELE DAGEN waarin ook ruimschoots gelegenheid is om uzelf te ontspannen middels een bezoekje aan een terras of zomaar een wandeling. Genietend van de omgeving en de setting van het heiligdom en processiepark.
Dan zijn de gezamenlijke maaltijden vaak ook al sfeervol en ontspannend in verhouding tot het vaak alleen eten in de thuissituatie.

Dan is er ruimschoots tijd en kans voor uw eigen persoonlijke belevingen in relatie tot uw leven en waarin misschien Maria van Banneux, de Maagd der Armen, ook een rol mag vervullen.

De bedevaarten in 2023 zijn: vrijdag 19 mei t/m dinsdag 23 mei en vrijdag 1 sept. t/m dinsdag 5 sept.
De totale kostprijs is 330 euro, waarin alles is inbegrepen ook de lunch onderweg erheen en op de terugreis.
De reis wordt gemaakt per bus/rolstoelbus.

Opgave en evt inlichtingen: Wil Verhoeven 06.44248810
Moge het zinvolle en goede gezegende dagen zijn,
Frans van Spreeuwel, pastor