De Dorpsraad Mill is er voor iedereen. Voor jong en oud maar ook voor de inwoners van Mill die zich eenzaam voelen. Maar wat is eenzaamheid eigenlijk?

De definitie van eenzaamheid is je niet verbonden voelen, en het ontbreken en missen van een hechte band met anderen. Hier komen negatieve gevoelens uit voort. We hebben het dan over gevoelens van verdriet en leegte. Dit kan zich ontwikkelen in het ervaren van lichamelijke en psychische klachten.

Eenzaamheid is een subjectieve ervaring, en dus niet voor iedereen hetzelfde. Zo kan iemand die regelmatig mensen om zich heen heeft zich alsnog eenzaam voelen. Het zit hem dus niet alleen in het gebrek aan sociale contacten, het kan ook liggen aan de kwaliteit van deze contacten.

Om eenzame dorpsgenoten uit hun isolement te halen heeft de Dorpsraad Mill besloten om maandelijks een koffiemomentje te organiseren. U bent dan ook van harte welkom om elke laatste woensdag van de maand tussen 09.00 uur en 11.00 uur gratis een kopje koffie te komen drinken in Myllesweerd. De eerste keer zal zijn net na de carnaval op 22 februari 2023. 

De Dorpsraad roept alle dorpsgenoten die zich eenzaam voelen op om elke laatste woensdag van de maand van 09.00 tot 11.00 uur naar Myllesweerd te komen en daar op kosten van de Dorpsraad een kopje koffie te komen drinken. Gezellig een praatje maken met dorpelingen die wellicht in dezelfde situatie zitten. Op deze manier hoopt de Dorpsraad dat eenzame dorpsgenoten zich minder eenzaam voelen.