Per 2024 komt er een nieuw kermisbeleid in de gemeente Land van Cuijk. Dit is noodzakelijk om 1 werkwijze te hebben binnen deze nieuwe gemeente.

Tot 2022 had elke individuele gemeente een eigen aanpak rond de organisatie van de lokale kermis. In de ene gemeente werkte men met een kermiscommissie en in bijvoorbeeld de gemeente Mill en Sint Hubert werden de 4 kermissen door een kermisorganisatie georganiseerd. Om te komen tot een uniform beleid is er de laatste maanden door de gemeente Land van Cuijk met inwoners, dorpsraden en ondernemers gesproken om wensen te inventariseren. Op 25 mei zal de gemeenteraad een besluit nemen over het nieuwe kermisbeleid wat vanaf 2024 de basis zal zijn voor de kermissen in het Land van Cuijk.

Lokale inbreng

Ook vanuit de voormalige gemeente Mill en Sint Hubert waren inwoners, dorpsraden en ondernemers betrokken bij dit nieuwe beleid. Vanuit deze betrokkenen kwam vooral de wens om gezamenlijk met kermisexploitanten, dorpsraad en (horeca)ondernemers op te blijven trekken om van de lokale kermissen ook echte dorpsfeesten te kunnen blijven maken. Er waren wensen om bijvoorbeeld te kijken naar mogelijkheden om de kermissen al op vrijdagavond te kunnen laten beginnen zoals ook de meeste horecaondernemers al met hun muziekprogramma doen. Er werd geopperd om de kermis in Mill te verhuizen naar het Aldendrielpark en in Langenboom naar het kerkplein. Al deze zaken worden door de gemeente verder bekeken en mogelijk meegenomen bij de uitvoering van het nieuwe kermisbeleid.

Kermisbeleid

Doel van dit nieuwe kermisbeleid is om in zoveel als mogelijk kernen een jaarlijkse kermis te realiseren. Dat zou door een kermisorganisator gedaan kunnen worden, maar binnen het beleid is ook ruimte om de organisatie bij een lokale kermiscommissie neer te leggen. De gemeente zal na het vaststellen van het nieuwe kermisbeleid een aanbesteding starten. Hiervoor worden zogenoemde kavels gemaakt met daarin meerdere kernen uit de gemeente Land van Cuijk, waarop een kermisorganisator dan in kan schrijven. De kermissen in Sint Hubert, Wilbertoord, Langenboom en Mill zullen net als voorheen als 1 kavel gezien worden. Dat wil dus zeggen dat er 1 kermisorganisator is die de kermissen in alle 4 de kernen zal organiseren.