Foto: Cor van de Weem

Onderzoek in 2022 heeft uitgewezen, dat het aantal fietsongevallen met fietsers van 60+ duidelijk is toegenomen en zelfs schrikbarend hoog is bij 80 plussers. De oudere fietser, tegenwoordig vaak op een elektrische fiets,  blijkt dus extra kwetsbaar. Reden voor een actieplan.

De gemeente Land van Cuijk heeft daarom middelen beschikbaar gesteld voor het organiseren van een fietsdag in de diverse kernen.

Zo werd op woensdagmorgen 22 februari in de Wester in Mill ook een bijeenkomst ‘Veilig fietsen tot je 100ste’ georganiseerd in een samenwerking met GGD, Welzijn Ouderen Mill en de KBO.

KBO Mill met name Adriaan van Hout en Cor van de Weem, hadden de organisatie op zich genomen. 

Ca. 70 deelnemers hadden zich aangemeld! Een teken, dat men zich bewust is van zijn kwetsbaarheid en graag adviezen en tips wil ontvangen om veiliger te fietsen.

Na ontvangst met koffie met gebak gaf Rob Hendriks van Bike Totaal uit Wanroij samen met oud politieman Koos van Overdijk een interactieve en heldere presentatie. Er was aandacht voor het materiaal van de fiets, zoals de band en de trapper, voor de fietssnelheid, het gebruik van een helm en het gedrag op de fiets.

Nienke Peters van Fysiotherapie Mill liet de deelnemers kennismaken met balansoefeningen achter de stoel, die men thuis kan doen om in vorm te blijven om te kunnen fietsen.

Aan het einde van de ochtend kon men kennismaken met verschillende toepassingen om veilig te kunnen blijven fietsen, zoals een driewielfiets, als een tweewielfiets te weinig balans biedt.

De voorzitter van KBO Mill bedankte Rob Hendriks, Koos van Overdijk en Nienke Peters voor hun leerzame bijdrage en overhandigde hen een attentie. Hopelijk denkt men het komende fietsseizoen nog eens terug aan deze ochtend en brengt men de adviezen en tips in praktijk.