Wandelsportvereniging Amicitia organiseert in samenwerking met muziekvereniging harmonie Ons Genoegen wederom een gezellige en sportieve avondwandelvierdaagse, van dinsdag 20 tot en met vrijdag 23 juni.

Ook dit jaar hebben we ervoor gekozen om aan dit prachtige wandelevenement een sponsorloop te verbinden ten behoeve van de jeugd muziek opleidingen. 

Deze opleiding wordt gegeven volgens de HaFaBra richtlijnen, door gekwalificeerde, goed opgeleide docenten. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat muziek een positieve invloed heeft op de ontwikkeling van de hersenen en op de sociale, emotionele en intellectuele vaardigheden van kinderen. Bovenal is samen muziek maken heel erg leuk! Het is uiterst belangrijk om dit betaalbaar te houden. We ontvangen een subsidie van de Gemeente Land van Cuijk, hieraan gekoppeld is de vraag van de gemeente om efficiënt samen te werken en initiatieven te ontplooien voor het binnenhalen van gelden voor de jeugdopleidingskosten. Voldoende aanwas van jeugdleden zorgt er ook voor dat een harmonie kan blijven bestaan en dat er muzikale opluistering plaats kan vinden bij diverse gelegenheden in dorpen als Mill en Sint Hubert. Deze sponsorloop draagt hieraan bij. 

Hoe werkt de sponsorloop: Iedereen, lid of geen lid van de muziekverenigingen, kan de avondvierdaagse gesponsord meelopen. Bij de muziekverenigingen zijn de sponsorformulieren verkrijgbaar. Je kan het formulier ook downloaden via de website www.wsvamicitia.nl of via de Facehook-pagina van harmonieonsgenoegen. Vraag aan iedereen, die je kunt bedenken om jouw sportieve prestatie te sponseren en hiermee de muziekopleidingen te steunen. Vul dit in op je formulier. Op de startavond lever je dit formulier samen met het verworven bedrag in, bij de vrijwilliger van de muziekvereniging die hiervoor bij de start klaar zit. Heb je minimaal €7,50 opgehaald, dan betaald de muziekvereniging de inschrijfkosten voor de avondvierdaagse á € 5,00 voor je! Mocht je onverhoopt geen 4 dagen kunnen lopen, dan kun je ook voor 1,2, of 3 dagen mee doen (kosten €2,00 per dag). Uiteraard kun je dit ook gesponsord doen, onder dezelfde voorwaarden. Bij jeugdige deelnemers, wordt verwacht dat er een volwassen begeleider mee loopt.

Over de avondwandelvierdaagse: Er wordt gestart tussen 18.00 en 19.00 uur. De te kiezen afstanden zijn 2,5 - 5 en 10 kilometer.

Start dinsdag 20 juni en donderdag 22 juni bij De Jachthoorn Wethouder Lemmenstraat 13 in Sint Hubert.

Start woensdag 21 juni en vrijdag 23 juni bij Myllesweerd Kerkstraat 3 Mill.

Uiteraard wordt deze editie van de wandelvierdaagse met muziek opgeluisterd!

Na afloop van de laatste wandelavond ontvang je, uit handen van wandelvereniging Amicitia, een welverdiende medaille. En een dik applaus namens muziekvereniging Ons Genoegen. Zet 20 t/m 23 juni alvast in je agenda en ga op zoek naar sponsoren voor de muziekopleiding!