Foto: Toon Willems

Nog tot en met 30 oktober a.s. kunt u van de gelegenheid gebruik maken om de (foto)expositie “1 van ons” te bezoeken in het wijkgebouw de Wester te Mill.

Deze expositie werd afgelopen vrijdag 15 september onthuld door de werkgroep Dementie Vriendelijke Gemeenschap Mill&SintHubert in samenwerking met de Huiskamer Mill. Dit alles in de aanloop naar 21 september a.s., de wereld- Alzheimerdag.

Hierbij waren ook medewerkers van Sociom aanwezig en werd het thema van deze expositie nader toegelicht.

Na afloop maakten de belangstellenden gebruik van de lunch zoals deze door de vrijwilligers van de huiskamer Mill was verzorgd.

Al met al een geslaagde en gezellige bijeenkomst.