Via deze weg willen we jullie informeren over de aanstaande achterbanbijeenkomst van Team Lokaal. Heeft u ook interesse om mee te spreken over de agendapunten voor de raadsvergadering van donderdag 14 december of andere politieke zaken?

Iedereen is van harte welkom op onze bijeenkomst op maandagavond 20 november a.s., waar naast onze raadsleden ook Wethouder David Sölez aanwezig is en zij zullen graag al uw vragen beantwoorden.

Datum: Maandagavond 20 november 2023
Tijd: 19:30 uur tot 21:15 uur (aansluitend nazit)
Locatie: De Wis, Dominicanenstraat 25 te Langenboom

Agenda

 1. opening
 2. rondvraag
 3. begroting Land van Cuijk 2024 (zie voor tekstuele bijdrage Team Lokaal: https://teamlokaal.nl/2023/11/09/begroting-land-van-cuijk-2024/
 4. beantwoording openstaande vragen vorige achterban
 5. praat van de straat
 6. sluiting en een gezellige nazit met z’n allen

En natuurlijk is er altijd tijd en ruimte om over de andere punten van de raadsagenda te praten zoals: 

 • Alg. subsidieverordening LvC; 
 • APV Land van Cuijk; 
 • Diverse belastingverordeningen; 
 • Aanvullend krediet Dorpsplan Langenboom € 811.385,00; 
 • Bestemming school Landhorst; 
 • Welstandsnota Land van Cuijk o.a. welstandsvrij gebied Sint Anthonis enz.

Zie ook: https://lvc.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Index/1418dbc7-7e44-4e20-b28c-a8a928205bcc (raadsvergadering 14 december).

Meer informatie: www.teamlokaal.nl