Door & Voor bestaat uit een vooruitstrevende club ervaringskrachten, die hun eigen ervaring met kwetsbaarheid en/of tegenslag in het leven inzetten om anderen bij hun zoektocht naar herstel, zelfregie en persoonlijke groei te ondersteunen.

Wij geloven als geen ander in het vermogen van mensen en hun omgeving om moeilijke omstandigheden te boven te komen, hiervan te leren en hieruit nieuwe veerkracht te ontdekken. Samen gaan wij op zoek naar mogelijkheden om betekenisvol mee te doen en om (ervaring) krachten verder te ontwikkelen. 

Onze kernwaarden:

  • Gelijkwaardigheid
  • Wederkerigheid 
  • Bondgenootschap

Voor wie zijn wij?

Wij bieden kansen voor mensen die willen bouwen aan hun persoonlijk welzijn en positieve gezondheid. Hierbij staat het hernemen van de eigen regie centraal. 

Ons aanbod

  • Mensen vanuit eigen ervaringen ondersteunen bij herstel en het hernemen van eigen regie
  • Voorlichting over stigma, herstel en empowerment
  • Cursussen gericht op herstel, zelfregie, persoonlijke groei en het werken met eigen ervaring.
  • Ondersteuning bij het maken van persoonlijke hulp- en crisiskaarten
  • Opkomen voor gelijke kansen en participatiemogelijkheden voor iedereen
  • Daarbij wil ik melden dat onze cursussen en workshops kosteloos worden aangeboden voor inwoners van het Land van Cuijk.

Sinds dit jaar werken we aan de stimulering en ondersteuning van de inzet van ervaringsdeskundigheid in de regio Land van Cuijk. Vanuit dit plan hebben we een divers (kosteloos) aanbod voor zowel inwoners als organisaties als het gaat om herstel, eigen regie en werken met/vanuit ervaringsdeskundigheid. 

Voor inwoners kun je dan denken aan diverse cursussen, de hulpkaart/crisiskaart en mogelijkheden om je te ontwikkelen tot ervaringsdeskundige. 

Loop gerust even binnen

Om dit aanbod bij de inwoners van de regio Land van Cuijk onder de aandacht te brengen, gaan we vanaf september elke maand een informatie-inloopochtend organiseren in één van de kernen binnen laagdrempelige locaties. We willen daarin zoveel mogelijk mensen bereiken.

Gemeenschapshuis De Jachthoorn in Sint Hubert is zo’n locatie waar we op vrijdag 1 december van 10.00 - 12.00 uur aanwezig zullen zijn. Loop gerust even binnen. Je hoeft geen afspraak te maken.