Het belooft morgen, zaterdag 20 april een leuke en spannende dag te worden. Tijdens de wedstrijd zijn toeschouwers van harte welkom. De wedstrijd is zodanig opgezet dat het publiek het verloop grotendeels kan volgen.

De aanvang is om 8.00 uur. De 6 ploegen die meedoen spelen achter elkaar en tegen 16.00 uur zullen de laatste deelnemers gereed zijn. De prijsuitreiking is ’s avonds om 19.30 uur op de brandweerkazerne in Mill. Na een korte terugblik op de wedstrijddag en een toelichting op het scenario zal wethouder Maarten Jilisen van de gemeente Land van Cuijk aansluitend de prijswinnaars bekend maken. De nummers 1 en 2 gaan vervolgens verder naar de eerste ronde gewestelijke vaardigheidstoetsen.

Om het verrassingseffect voor de deelnemers te waarborgen is de locatie van de wedstrijd geheim. Toeschouwers kunnen zich de gehele dag melden op de Brandweerkazerne aan de Jochemsweg 2 in Mill. Van daaruit worden belangstellenden naar het wedstrijdobject verwezen.

Het ABWC (Algemeen Brandweer Wedstrijd Comité) bevordert de vakbekwaamheid van de Nederlandse brandweerkorpsen door het organiseren van de vaardigheidstoetsen. Want vakbekwaam blijven is zeker zo belangrijk als vakbekwaam worden. Elk jaar organiseert het ABWC door heel Nederland vaardigheidstoetsen in de klasse brandbestrijding, de klasse 112 en de Hoofdklasse.

In de Hoofdklasse is het aantal mogelijkheden van inzet onbeperkt. Naast brandbestrijdingswerkzaamheden kunnen ook handelingen verricht moeten worden uit het andere takenpakket van de brandweer, zoals technische hulpverlening, reddingswerk en het meten bij ongevallen met gevaarlijke stoffen. De werkzaamheden worden verricht onder leiding van een Officier van Dienst (OVD) van de brandweer.

De daadwerkelijke inzet van andere diensten, disciplines of personen behoort eveneens tot de mogelijkheden. Hierbij wordt gedacht aan de inzet en ondersteuning van meerdere bluseenheden, bijzondere voertuigen, politie, ambulance, nutsbedrijven of overige specialisten. De bevelvoerder dan wel de OVD van de deelnemende ploeg bepaalt of en hoe de specialistische of ondersteunende diensten worden ingezet, conform de praktijk.

De vaardigheidstoetsen worden ieder jaar door andere posten georganiseerd. Dit jaar is post Mill dus aan de beurt. Er is een locatie met bijpassend scenario gekozen waarbij de praktijk zo goed mogelijk wordt nagebootst.