Via deze weg willen we jullie informeren over de aanstaande achterbanbijeenkomst van Team Lokaal. Heeft u ook interesse om mee te spreken over de agendapunten voor de raadsvergaderingen van donderdag 13 en 27 juni 2024 of andere politieke zaken?

Iedereen is van harte welkom op onze bijeenkomst, waar wethouder Willy Hendriks-van Haren en de fractieleden van Team Lokaal  aanwezig zijn. Zij zullen graag al uw vragen beantwoorden.

Datum: Maandagavond 27 mei 2024
Tijd: 19:30 uur tot 21:15 uur 
Locatie: Myllesweerd, Kerkstraat 3 te Mill

Agenda
1: Opening
2: Beantwoording openstaande vragen vorige achterban    
3: Rondvraag en praat van de straat
4: Stand van zaken beleidsterreinen wethouder Willy Hendriks-van Haren
5: Beschouwing raadsvergadering 16 mei j.l., o.a.
- Onderbouwing motie van treurnis 
6: Vooruitblik en input ophalen raadscyclus t/m 27 juni 2024, o.a. 
- Kadernota 2025 (stukken beschikbaar vanaf 24 mei)
- MFA Vierlingsbeek (Toelichting door Willy Hendriks – van Haren)
- Vaststelling Woon(zorg)visie LvC (Toelichting door Willy Hendriks – van Haren)
7: Sluiting en een gezellige nazit met z’n allen
Thema avonden: 23 mei
Commissiezaal: 19.00 uur: Toelichting MFA Vierlingsbeek + Uitvoeringsprogramma Mobiliteitsplan    
Raadzaal: 19.30 uur: Nota Uiterlijk bouwwerken LvC 2025 + Geurverordening LvC
06 juni:
Raadzaal: 18.30 uur: Inclusie en diversiteit + Merletcollege + Eerste Opvang Anderstaligen Velp + Economische Visie + LvC dl. 2
30 mei:
Commissies Inwoners en Omgeving 18.30 uur

Voor stukken raadscyclus t/m 13 juni ga naar https://lvc.bestuurlijkeinformatie.nl.

Meer informatie: www.teamlokaal.nl