Het eenmalig opnemen van de 55-km afstand in het routeschema van de 100ste Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen heeft verdergaande gevolgen dan in oorsprong gedacht door de plannenmakers rond de 100ste editie van het wereldwandelevenement.

Niet alleen de organisatie van de Vierdaagse is daarvan doordrongen, ook de gemeenten die in de extra parcoursen gaan faciliteren en de daar werkzame (overheid)diensten en bedrijven die ondersteuning verlenen, hebben inmiddels ontdekt dat een (extra) route in de Vierdaagse geen sinecure is.

Routes 'gewone' afstanden
De routes voor de 30-, 40- en 50-km afstanden zijn voor 2016 nauwelijks gewijzigd ten opzichte van 2015. Op dag 2 komen de wandelaars niet meer door oud-Weurt, omdat de Van Heemstraweg weer volledig beschikbaar is. Ook de routewijziging die de wandelaars op dag 3 langs de wijk Weezenhof in Nijmegen voert in plaats van er doorheen, blijft gehandhaafd.
Diezelfde dag zijn de routes voor 50- en 55-km afstand gecombineerd en komen de wandelaars voor het eerst door het centrum van de stad Gennep. Na Gennep lopen de 50- en 55-km wandelaars door naar Ottersum, waarna de 55-km lopers een extra lus door Venzelderheide maken.

Minimumeisen
De 'nieuwe' Vierdaagse-gemeenten Druten en Mill & St. Hubert, die na tientallen jaren de Vierdaagse weer gastvrijheid verlenen, zijn al maanden geleden begonnen met de voorbereidingen op de doorkomst van de wandelaars op hun grondgebied. Het vaststellen van de routes was daarin de eerste en ook belangrijkste klus.
De Dienst Parcoursen van Stichting DE 4DAAGSE, onder leiding van Arno Bernards (al 41 jaar als vrijwilliger bij de Vierdaagse betrokken), was daarin leidend. De gekozen routes moeten voldoen aan een aantal minimumeisen op het gebied van verkeersveiligheid, beheersbaarheid en bereikbaarheid voor hulpdiensten, breedte van de weg, mogelijkheden om rust en verzorging te faciliteren en, natuurlijk, de lengte.

Wegen verharden
"Toen we in december de routes definitief hebben vastgesteld, kwam daarmee ook het licht op groen te staan voor de organisaties en (horeca)bedrijven die plannen hebben voor activiteiten aan de routes. Er staat heel wat te gebeuren onderweg", weet Arno Bernards nu al.
"Niet voor niets hebben Druten en Mill & Sint Hubert zo gelobbyd om de Vierdaagse binnen te halen. Druten zet alles op alles om zoveel mogelijk eigen inwoners op de 55-km afstand mee te laten lopen. In Mill & Sint Hubert laat de gemeente, in samenspraak met wegeigenaar Brabants Landschap, zelfs een karrespoor en een asfaltweggetje aanpassen om de wandelaars een comfortabele en veilige doortocht te garanderen."

Teveel gewijzigd
De 55-km afstand is behalve op de Dag van Wijchen en Beuningen, voornamelijk geprojecteerd op de bestaande 50-km routes, die op de eerste, derde en vierde dag met lussen zijn uitgebreid. Omdat op dag 2 in ieder geval de plaats Druten moest worden aangedaan, is voor die dag een speciale 55-km route uitgestippeld.
Arno Bernards: "De 55-km route van voor 1966, die toen voor het laatst gelopen werd, konden we niet meer gebruiken. Daarvoor is er in de afgelopen decennia onder andere door nieuwbouw te veel gewijzigd in de wegenstructuur. Het bleek nog lastig om op de juiste afstand uit te komen. Die dag lopen de wandelaars circa anderhalve kilometer meer dan 55 km. Het dorp Deest in de gemeente Druten valt helaas buiten de route."

Alle routes voor de 100ste Vierdaagse zijn vastgelegd in stratenplannen, die inmiddels gepubliceerd staan op de website van de Vierdaagse, www.4daagse.nl. Het bijbehorende kaartmateriaal wordt aangemaakt en is vanaf maart/april eveneens op de website beschikbaar.