Op vrijdag 18 maart 2016 is er om 18.00 uur een samenkomst rond Passie- en het Paasverhaal voor het hele gezin in de H. Willibrorduskerk te Mill. Dit met de medewerking van KiKoMi en vele spelers.

Net als vorig jaar zal de werkgroep gezinsvieringen en KiKoMi (kinderkoor Mill) het Passie- en Paasverhaal uitvoeren. Een mooie manier voor ouders om hun kinderen het hoopvolle verhaal van Jezus van Nazareth door te vertellen. Juist in een tijd waarin het ‘kerkgebeuren’ voor gezinnen minder op de voorgrond staat, vinden wij het belangrijk dat ‘het verhaal’ verder gaat. Het kerstverhaal kennen de meeste wel maar het Passie-en Paasverhaal wordt al wat minder. Op deze wijze wordt dit nergens in deze regio voor gezinnen en kinderen aangeboden.

Kom kijken, luisteren en zingen met het hele gezin en beleef het allemaal mee: Het leven van Jezus, de intocht in Jeruzalem, de voetwassing en het laatste avondmaal, Jezus in de hof van olijven en zijn verraad, gevangenneming en kruisiging en uiteindelijk het hoopvolle nieuws van de verrijzenis. 

De kinderen mogen een palmpasenstok meebrengen om na afloop van het passie- paasspel af te geven aan de bewoners van zorgcentrum Aldenhorst.

Iedereen is van harte welkom!