De Zorgcooperatie nodigt u uit voor de eerste ledenvergadering die wordt gehouden op woensdag 20 april in De Wis. 20.00 uur ontvangst en 20.15 opening.

Op de agenda de bestuursverkiezing. De bestuursleden moeten nog officieel gekozen worden. Dit is in de statuten vastgelegd. Verder stelt het bestuur voor om Paul Vogels te benoemen als voorzitter.
Ook komt de financiële verantwoordding 2015 aan de orde evenals een beschouwing 2016.
Het jaarverslag 2015 zal besproken worden en is in te zien via onze website www.lvc.nu.
De contributie zal worden vastgesteld en de wijze van innen zal nader worden toegelicht.

In ‘t Torentje van maart hebben jullie kennis kunnen nemen van de Diensten die wij hebben uitgewerkt. Voor elke Dienst is een bestuurslid verantwoordelijk, en zal als contactpersoon namens het bestuur gaan werken. Dit zal op de ledenvergadering nader worden toegelicht. Tijdens de ledenvergadering zal een flyer beschikbaar zijn die hier nader op in gaat.
Wij hopen veel leden te mogen begroeten maar ook belangstellende nog-niet- leden zijn welkom.

D’n Inloop

Vanaf april zijn de openingstijden van d'n Inloop op de maandagdagen van 9.30 uur tot 12.00 uur en op de donderdagen van 13.30 uur tot 16.00 uur. Daarnaast zijn we elke tweede zondag van de maand open van 11.00 uur tot 13.00 uur.
Loop eens een keertje vrijblijvend binnen voor een praatje en een kopje koffie of thee! U bepaalt zelf hoe lang u blijft. Dat kan de hele middag als u dat wilt, maar zelfs voor een kwartiertje bent u van harte welkom!

Er zijn weer de nodige activiteiten deze maand: 

  • Donderdag 14 april zal Gemma van de Wijst als maatschappelijk werker hulpverleningsvragen van diverse aard beantwoorden.
  • Donderdag 21 april zal Piet Willems verslag doen van zijn reis naar Afrika ondersteund met foto's via de beamer.
  • Elke donderdagmiddag van 13.30 uur tot 14.30 uur kunt u terecht voor informatie over of problemen met uw computer, laptop, tablet of mobiele telefoon. Koos Sommers, Frans Muller en Tonny Hendriks, van het computergroepje, proberen uw vragen te beantwoorden, uw problemen op te lossen en advies te geven.

Het bestuur