Na een succesvolle openbare wijkraadbijeenkomst in 2015 is het dit jaar weer tijd om de tweede openbare wijkraadbijeenkomst te organiseren. Dit keer zal de bijeenkomst plaats vinden op woensdag 20 april en begint om 19.30 uur in De Wester.

Tijdens de eerste wijkraadbijeenkomst zijn met wijkbewoners zaken besproken als de leefbaarheid in de wijk, het wel en wee, onderhoud van wegen, diverse onderwerpen waarbij iedereen zijn of haar inspraak kon geven zodat we gezamenlijk de doelen voor onze wijk kunnen bepalen.

Een van de mooie voorbeelden die geboren zijn in dit eerste overleg is het speelterrein achter De Wester aan de Leeuwerikstraat. Op deze wijze willen wij samen met u bespreken wat er leeft in de wijk en waar volgens u de behoeften liggen. Hiermee kunnen we nieuwe doelen stellen en ook in 2016 werken aan plannen om onze wijk op een goed leefbaar niveau te houden.

Iedereen is uitgenodigd voor deze avond op woensdag 20 april. De bijeenkomst begint om 19.30 uur en de zaal is open vanaf 19.15 uur. Zorg dat u er bij bent en laat ook úw stem gelden!