Op initiatief van de jeugdgemeenteraad is onlangs op een drietal plaatsen in de gemeente Mill en Sint Hubert een ‘plukveldje’ ingezaaid. Dat de aanhouder wint blijkt wel uit het navolgende.

Vorig jaar had de jeugdgemeenteraad al het aanleggen van een of meerdere plukveldjes op het programma staan. Er werd toe contact gelegd met wethouder van den Boogaart, en deze zegde toe om medewerking te verlenen ook omdat de gemeente Mill al van plan was een plukveld aan te leggen met daarin een groot aantal zonnebloemen, het was immers het jaar van Vincent van Goch. De jeugdgemeenteraad wachtte geduldig maar de tijd verstreek en er kwam geen plukveld.

Met het samenstellen van de nieuwe jeugdgemeenteraad werd als eerste actiepunt opgenomen dat er dit jaar wel een plukveldje zou komen. En ze zijn er dan ook gekomen. Wethouder van den Boogaart heeft alle medewerking verleend en de jeugdgemeenteraad in contact gebracht met ANV Raamvallei. Met hun medewerking zijn er inmiddels drie plukveldjes ingezaaid.

De officiële opening van de pluktuintjes vindt plaats op zaterdag 18 juni om 14.00 uur. Dit gebeurd in Wilbertoord. Daar is tegenover de parkeerplaats van het voetbalveld een plukveldje gerealiseerd.